Genealogie van Lambert Krabbe

I. Lambert Krabbe , geb. vóór 1729 , zn. van N.N. en N.N., tr. Denekamp 21 nov. 1746 Jenne Damhuijs , geb. vóór 1729 , dr. van N.N. en N.N..

Uit dit huwelijk:
1. Lambertus Joannes , volgt II .
2. Gertrudis Krabbe , ged. Denekamp 9 jan. 1753 , landbouwster, † Losser/de Lutte vóór 1802 , tr. Oldenzaal (kerkelijk Weerselo) 4 mei 1783 Bernardus Giesselink , geb. Losser/de Lutte, ged. Weerselo 30 sept. 1762 , landbouwer, † Losser 11 april 1830 ; hij hertr. Losser 22 mei 1801 Geertken Bulthuis.

II. Lambertus Joannes Krabbe , ged. Denekamp 5 okt. 1750 , landbouwer, † Losser vóór 1802 , tr. vóór 1780 Aleidis Holst , ged. Denekamp 3 jan. 1760 , landbouwster, † Losser 19 dec. 1837 , dr. van Herm groote Hulst en Euphemia Loohuijs.
Uit dit huwelijk:
1. Joannes , volgt IIIa .
2. Fenneke Krabbe , ged. Denekamp 9 nov. 1781 , † Losser 27 april 1848 , tr. Denekamp 22 maart 1806 Joannes Brakink , geb. Losser/Beuningen 1769 , landbouwer/bouwman, † Losser 30 april 1846 .
3. Gerardus Joannes , volgt IIIb .
4. Hermannus Joannes , volgt IIIc .
5. Anna Maria Krabbe , geb. Losser, ged. Denekamp 8 aug. 1790 , dienstmaagd/landbouwster, † Weerselo 29 okt. 1862 , tr. Weerselo 22 april 1824 Hendrik Tijdhof , ged. Rossum 29 sept. 1795 , boerenknecht/wever/landbouwer, † Weerselo 1870 .
6. Lambertus Johannes , volgt IIId .

IIIa. Joannes Krabbe , geb. Losser, ged. Denekamp 26 dec. 1779 , landbouwer(1822), † Losser 7 jan. 1849 , tr. Losser 15 mei 1822 Margaretha Höpink , geb. Losser, ged. Denekamp 11 juli 1794 , landbouwster(1870), † Losser 18 febr. 1870 , dr. van Gerardus Joannes en Johanna Olthuis.
Uit dit huwelijk:
1. Gerardus , volgt IVa .
2. Lambertus Krabbe , geb. Losser 9 febr. 1823 , † ald. 12 febr. 1823 .
3. Lambertus , volgt IVb .
4. Johannes , volgt IVc .
5. Hendrikus Krabbe , geb. Losser/Beuningen 30 maart 1834 , † Losser 29 mei 1834 .
6. Gesina Krabbe , geb. Losser/Beuningen 19 april 1835 , † Losser 28 april 1835 .
7. Levenloos kind Krabbe , geb. Losser/Beuningen 19 april 1835 , † Losser 19 april 1835 .
8. Gezina Krabbe , geb. Losser/Beuningen 7 jan. 1837 , weefster/naaister, † Denekamp 25 dec. 1873 .

IVa. Gerardus Krabbe , geb. Losser 9 febr. 1823 , wever(1840)/landman/timmerman, † Denekamp 2 nov. 1877 , tr. Losser 9 juli 1853 Helena Morshuis , geb. Losser 11 febr. 1827 , landbouwerse, † Denekamp 11 okt. 1880 .
Uit dit huwelijk:
1. Johannes Krabbe , geb. Losser 15 maart 1854 , timmerman, † Hengelo(O) 24 aug. 1901 , tr. Hengelo 11 aug. 1879 Hendrika Felix , geb. Stad Almelo 26 mei 1852 , † Hengelo(O) 5 febr. 1912 .
2. Lambertus , volgt Va .
3. Johanna Krabbe , geb. Denekamp 4 sept. 1858 , † Enschede 16 okt. 1931 , tr. Deventer 19 juni 1889 Johannes Ludovicus Klunder , geb. Deventer 25 aug. 1861 , metselaar, † Enschede 19 febr. 1940 .
4. Gerhardus Albertus , volgt Vb .
5. Maria Krabbe , geb. Denekamp 15 maart 1862 , † ald. 17 nov. 1862 .
6. Hendrikus Krabbe , geb. Denekamp 22 nov. 1864 , timmerman, † Venray 18 jan. 1916 .

Va. Lambertus Krabbe , geb. Losser 1 jan. 1856 , timmerman/modelmaker, † Hengelo(O) 21 mei 1935 , tr. Nijmegen 4 mei 1882 Johanna Willemse , geb. Ewijk 13 okt. 1861 , † na 1934 .
Uit dit huwelijk:
1. Helena Maria Krabbe , geb. Nijmegen 9 april 1884 , † ald. 24 april 1884 .
2. Gerhardus Johannes , volgt VIa .
3. Antonius , volgt VIb .
4. Johannes Henricus Krabbe , geb. Hengelo(O) 2 maart 1888 , † ald. 9 april 1889 .
5. Johannes Henricus Krabbe , geb. Hengelo(O) 19 juni 1889 , ketelmaker(1911)/boekhouder/magazijnbediende, † Deventer 17 maart 1956 , tr. Utrecht 17 mei 1922 Wilhelmina Maria Berendina Mekenkamp , geb. Deventer 22 juni 1886 , † 14 juli 1968 .
6. Hendrik , volgt VIc .
7. Helena Maria Krabbe , geb. Hengelo(O) 15 mei 1892 , wikkelaarster, † Hengelo(O) 14 juli 1922 .
8. Johanna Krabbe , geb. Hengelo(O) 20 dec. 1895 , confectienaaister/huisnaaister, † Stad Delden 7 april 1977 .

VIa. Gerhardus Johannes Krabbe , geb. Hengelo(O) 8 mei 1885 , ijzerdraaier(1911)/metaaldraaier(1912)/PK:ijzerdraaiersbaas, † Hengelo(O) 26 april 1953 , tr. Hengelo(O) 12 mei 1911 Hendrika Maria Groothuis , geb. Hengelo(O) 3 mei 1885 , † ald. 31 mei 1979 .
Uit dit huwelijk:
1. Everdina Maria Krabbe , geb. Hengelo(O) 26 mei 1912 , onderwijzeres, † Leiden 12 febr. 2001 , begr. Voorschoten 15 febr. 2001 , tr. Hengelo (O) 17 sept. 1938 Jacobus Johannes Schrama , geb. Voorschoten 30 maart 1913 , architect, † Leiden 9 juli 1999 , begr. Voorschoten 13 juli 1999 .
2. Johanna Cicilia Krabbe , geb. Hengelo(O) 30 okt. 1915 , onderwijzeres, tr. P.J.A. Brummelhuis , geb. Hengelo(O) 29 juni 1915 , † ald. 9 maart 2001 . [Hengelo 1977]
3. Theresia Maria Frederika Krabbe , geb. Hengelo(O) 9 okt. 1918 , kantoorbediende, † Hengelo(O) 31 dec. 2001 .
4. Helena Maria Agnes Krabbe , geb. Hengelo(O) 3 mei 1920 , † Amsterdam 25 jan. 2006 , tr. Hengelo(O) 12 juni 1946 Hendrikus Marie van Dijk , geb. Leiden 5 mei 1915 , technisch hoofdassistent bij de KLM vanaf 1939, † Amsterdam 14 febr. 1990 .

VIb. Antonius Krabbe , geb. Hengelo(O) 17 okt. 1886 , ijzerdraaier(1911)/kantoorbediende(1912)/PK: kantoorbediende calculator, † Hengelo(O) 7 febr. 1970 , tr. Hengelo 12 juli 1912 Johanna Hendrika Josephina Körmeling , geb. Hengelo(O) 15 maart 1889 , strijkster, † Hengelo(O) 14 febr. 1959 .
Uit dit huwelijk:
1. Hendrika Maria Krabbe , geb. Hengelo(O) 15 aug. 1913 , † Enschede 23 juli 2008 , gecrem. Enschede/Usselo 29 juli 2008 , tr. Hengelo(O) 20 dec. 1940 Dominicus Bernardus Schledorn , † 2006 .
2. Lambertus Krabbe , geb. Hengelo(O) 25 sept. 1916 , onderwijzer, † Hengelo(O) 16 dec. 1996 , tr. Groningen 30 okt. 1948 M.G. Delicaat , geb. Groningen 1 juli 1925 , † Hengelo (O) 27 jan. 2005 , gecrem. Enschede 1 febr. 2005 .
3. Johanna Krabbe , geb. Hengelo(O) 15 maart 1922 , winkelbediende, † Schaijk 18 juli 2005 , tr. Hengelo(O) 29 juni 1951 M.W. Metternich , † na 2004 .
4. Antonius Krabbe , geb. Hengelo(O) 27 mei 1923 , winkelbediende Tasche, † Delden 13 maart 1999 , tr. Hengelo(O) 17 juli 1952 E.W. Splitthoff , geb. 13 juli 1927 , † Delden 3 april 1999 .

VIc. Hendrik Krabbe , geb. Hengelo(O) 4 aug. 1890 , timmerman, † Hengelo(O) 22 nov. 1973 , tr. Enschede 24 juli 1924 Johanna Engelbertha Maria Stevens , geb. Enschede 9 sept. 1893 , † Hengelo(O) 3 april 1971 .
Uit dit huwelijk:
Lamberta Helena Gezina Krabbe , geb. Hengelo(O) 19 dec. 1931 , † 29 april 2013 , tr. Hengelo(O) 9 nov. 1956 Johannes Bernardus Vollenbroek , † vóór 2014 .

Vb. Gerhardus Albertus Krabbe , geb. Denekamp 19 febr. 1860 , timmerman/opzichter (bouwwerken), † Wognum 3 juni 1948 , tr. Nijmegen 22 febr. 1883 Christina Maria Francisca Rock , geb. Nijmegen 16 sept. 1859 , † Wognum 13 sept. 1948 .
Uit dit huwelijk:
1. Elisabeth Antoinette Krabbe , geb. Nijmegen 2 sept. 1883 , † Batavia (N.I.) 31 dec. 1944 , begr. Semarang, tr. Nijmegen 21 jan. 1913 Jacob Braaksma , geb. Dongjum 16 mei 1871 , militair; hij hertr. vóór 1914 Henriëtte Buwalda.
2. Franciscus Alouisius , volgt VId .
3. Johanna Maria Krabbe , geb. Nijmegen 3 juli 1890 , † Amsterdam 28 maart 1967 , tr. Nijmegen 13 jan. 1910 Johannes Laurentius Jacobs , geb. Amsterdam 18 juli 1885 , muzikant, † Amsterdam 6 april 1955 .
4. Gerhardus Bernardus Krabbe , geb. Nijmegen 24 sept. 1893 , † ald. 14 febr. 1895 .

VId. Franciscus Alouisius Krabbe , geb. Nijmegen 17 maart 1888 , timmerman, opzichter(1921), tekenaar, Gem/architect G.W., † Utrecht 23 aug. 1971 , tr. Nijmegen 25 sept. 1908 Grada Nissen , geb. Nijmegen 1 maart 1888 , † Utrecht 7 juli 1956 .
Uit dit huwelijk:
1. Franciscus Antonius Hubertus Krabbe , geb. Nijmegen 22 aug. 1908 , † ald. 4 nov. 1908 .
2. Johanna Alberta Krabbe , geb. Nijmegen 29 maart 1910 , † na 1936 , tr. 25 aug. 1932 Corelis Gerrit van Doorn .
3. Johannes Krabbe , geb. Nijmegen 23 sept. 1911 , † na 1940 .
4. Elisabeth Francisca Krabbe , geb. Nijmegen 4 jan. 1913 , † na 1936 .
5. Franciscus Johannes Krabbe , geb. Utrecht 7 nov. 1928 , † na 1954 .

IVb. Lambertus Krabbe , geb. Losser 21 dec. 1824 , wever(1840,1859),fabrieksarbeider(1880), landbouwer(1912), † Lonneker 14 dec. 1912 , tr. 1e Lonneker 19 jan. 1850 Berendina Klaaskate , geb. Lonneker 11 febr. 1826 , ged. Enschede 11 febr. 1826 , landbouwster(1850,1859)/weefster(1856), † Lonneker 10 april 1859 , dr. van N.N. en Gertrudis Klaaskatte; tr. 2e Lonneker 4 okt. 1859 Hendrina Haverkate , geb. Lonneker 4 juni 1823 , weefster/landbouwster, † Lonneker 23 dec. 1906 .
Uit het eerste huwelijk:
1. Janna Krabbe , geb. Lonneker 19 jan. 1851 , † Enschede 21 okt. 1918 , tr. Lonneker 9 april 1880 Gerrit Jan Kortink , geb. Lonneker 3 febr. 1854 , landbouwer, † Lonneker 1917 , zn. van Hendrik en Willemina Hilgeholt.
2. Gerhardus Johannes , volgt Vc .
3. Gradus Krabbe , geb. Lonneker 1 mei 1856 , † ald. 18 juli 1857 .
4. Gezina Krabbe , geb. Lonneker 10 mei 1858 , † ald. 10 sept. 1859 .
Uit het tweede huwelijk:
5. Bernardus , volgt Vd .
6. Aleida Krabbe , geb. Lonneker 12 juli 1863 , † ald. 8 juli 1916 , tr. Lonneker 29 jan. 1886 Johannes Slot , geb. Lonneker 28 aug. 1863 , landbouwer, † Enschede 23 febr. 1948 , zn. van Jannes en Hermina Kottik.
7. Gezina Krabbe , geb. Lonneker 8 aug. 1864 , † ald. 26 juni 1888 , tr. Lonneker 20 jan. 1888 Johannes Bult , geb. Lonneker 27 okt. 1862 , fabrieksarbeider, † na 1887 .

Vc. Gerhardus Johannes Krabbe , geb. Lonneker 7 sept. 1853 , landbouwer(1881,1882,1897), dagloner(1898,1899), grondwerker(1909), † Lonneker 4 maart 1932 , tr. Lonneker 20 mei 1881 Geertruida Kortink , geb. Lonneker 14 maart 1861 , † Enschede 17 okt. 1913 , dr. van Hendrik en Willemina Hilgeholt.
Uit dit huwelijk:
1. Lambertus , volgt VIe .
2. Jan Hendrik Willem , volgt VIf .
3. Bernardus , volgt VIg .
4. Willem Krabbe , geb. Lonneker 7 juni 1886 , wever, fabrieksarbeider, † Eibergen 8 mei 1949 .
5. Gerhard , volgt VIh .
6. Gezina Willemina Krabbe , geb. Lonneker 28 nov. 1888 , fabriekarbeidster, † Enschede 16 nov. 1982 , gecrem. Usselo 19 nov. 1982 , tr. Enschede 10 mei 1917 Gerhard Diederik Mos , geb. Enschede 22 jan. 1888 , gemeentearbeider, † 16 okt. 1964 .
7. Berendina Willemina Maria Krabbe , geb. Lonneker 27 sept. 1890 , fabriekarbeidster, † Enschede 31 juli 1952 , tr. Enschede 14 nov. 1918 Gerhard Frederik Louis van Altstede , geb. Enschede 31 mei 1892 , grondwerker, † Enschede? na 1951 .
8. Hermannus Krabbe , geb. Lonneker 9 april 1892 , † ald. 8 juli 1892 .
9. Berendina Krabbe , geb. Lonneker 29 okt. 1893 , fabriekarbeidster, † Enschede 5 maart 1966 , tr. Enschede 23 juni 1921 Jannes Bertelink , geb. Lonneker 1 april 1892 , fabrieksarbeider, † Enschede 17 maart 1954 .
10. Rika Krabbe , geb. Lonneker 6 nov. 1894 , † ald. 3 febr. 1895 .
11. Herman Krabbe , geb. Enschede 16 mei 1896 , † ald. 6 april 1897 .
12. Rika Krabbe , geb. Enschede 25 jan. 1898 , fabriekarbeidster, † Hengelo(O) 12 febr. 1965 , tr. Enschede 31 jan. 1924 Marinus Hendrikus Lette , geb. Hengelo(O) 27 febr. 1899 .
13. Hermannus Antonius Krabbe , geb. Enschede 16 aug. 1899 , † ald. 9 sept. 1899 .
14. Hermannus Johannes , volgt VIi .

VIe. Lambertus Krabbe , geb. Lonneker 2 febr. 1882 , voerman, wever, fabrieks- en gemeentearbeider c.q.-werkman, † Enschede 28 nov. 1924 , tr. Enschede 18 jan. 1906 Gerritdina Christina van Dooren , geb. Aalten 7 okt. 1876 , fabrieksarbeidster(1900,1906), † Enschede 28 febr. 1958 , dr. van Johannes Franciscus en Johanna Lankheet.
Uit dit huwelijk:
1. Geertruida Johanna Krabbe , geb. Enschede 22 dec. 1906 , opsteekster, confectiearbeidster, † Enschede 17 jan. 1933 .
2. Johannes Gerhardus Krabbe , geb. Enschede 25 mei 1908 , wever/textielarbeider, † Enschede 11 okt. 1943 , tr. Enschede 19 okt. 1934 Maria Hermina Christina Oostrik , geb. Enschede 4 jan. 1906 , † ald. 16 mei 1951 .
3. Levenloos kind Krabbe , geb. Enschede 10 mei 1910 , † ald. 10 mei 1910 .
4. Gerhardus Johannes , volgt VIIa .
5. Lambertus Krabbe , geb. Enschede 6 maart 1914 , † ald. 21 maart 1914 .
6. Johanna Christina Krabbe , geb. Lonneker 9 aug. 1917 , † ald. 27 aug. 1918 .

VIIa. Gerhardus Johannes Krabbe , geb. Enschede 16 okt. 1911 , melkventer, † Enschede 6 okt. 1966 , tr. Enschede 23 (kerkelijk 25) mei 1935 Theodora Altemühl , geb. Enschede 30 juli 1913 , confectie-naaister, † Enschede 27 april 1999 , dr. van Johan Bernard en Theodora Veltink.
Uit dit huwelijk:
Lambertus Gerhardus Krabbe , geb. Enschede 28 jan. 1948 , dakdekker / conciërge. [Kampen 1996]

VIf. Jan Hendrik Willem Krabbe , geb. Lonneker 24 sept. 1883 , wever/fabrieksarbeider/smid/petroleumventer, † Oldenzaal 11 dec. 1956 , tr. Enschede 25 nov. 1909 Aleida Johanna Korf , geb. Lonneker 4 jan. 1883 , fabriekarbeidster(1909), weefster(1928), † Oldenzaal 30 okt. 1956 .
Uit dit huwelijk:
1. Johannes Gerhardus Krabbe , geb. Enschede 3 nov. 1910 , wever, smid, electriciën, † Enschede 1 aug. 1988 , tr. Enschede 11 juni 1942 Bernarda J. Grondman , geb. Enschede 25 juli 1912 , † ald. 26 juli 1979 .
2. Gradus Antonius , volgt VIIb .
3. Geertruida Femia Krabbe , geb. Enschede 13 aug. 1917 , † Zevenaar 13 jan. 1986 .

VIIb. Gradus Antonius Krabbe , geb. Enschede 13 maart 1913 , wever/verver in textielfabriek/breker textiel, † Enschede 14 mei 1988 , tr. Enschede 28 mei 1942 Maria Geertruida Rudolphine Lütke Farwick , geb. Enschede 17 april 1905 , † ald. 2 jan. 1985 .
Uit dit huwelijk:
Levenloos geboren Krabbe , geb. Enschede 5 sept. 1950 , † ald. 5 sept. 1950 .

VIg. Bernardus Krabbe , geb. Lonneker 3 april 1885 , wever/fabrieksarbeider, † Enschede 16 maart 1974 , tr. Enschede 25 mei 1916 Hermina Geertruida Josephina Wevers , geb. Enschede 31 maart 1889 , fabrieksarbeidster, † Enschede 20 sept. 1963 .
Uit dit huwelijk:
1. Geertruida Hendrika Maria Krabbe , geb. Enschede 25 febr. 1917 , † ald. 11 aug. 2002 , gecrem. Enschede/Usselo 16 aug. 2002 , tr. Enschede 2 aug. 1945 Gerrit Jan Johannes Oude Veldhuis , † vóór 2002 .
2. Hendrikus Johannes Krabbe , geb. Enschede 17 dec. 1919 , † vóór 2004 .

VIh. Gerhard Krabbe , geb. Lonneker 23 okt. 1887 , fabrieksarbeider, wever, textielarbeider, † Enschede 20 jan. 1967 , tr. Enschede 4 febr. 1915 Theodora Johanna Klumper , geb. Enschede 17 mei 1889 , fabrieksarbeidster, † Enschede 2 aug. 1957 .
Uit dit huwelijk:
Gerhard Johannes Krabbe , geb. Lonneker 20 maart 1921 , † Doetinchem 14 jan. 1998 , tr. Enschede 22 mei 1947 Gezina Dorothea Maria Collet , geb. Enschede 30 nov. 1923 , † Didam 19 mei 2001 .

VIi. Hermannus Johannes Krabbe , geb. Enschede 28 juli 1902 , dekenwever in textielfabriek/chauffeur (1950), † Enschede 7 febr. 1950 , tr. Enschede 10 mei 1929 Catharina Geertruida Wevers , geb. Enschede 26 okt. 1900 , † ald. 26 juni 1975 .
Uit dit huwelijk:
Berendina Catharina Krabbe , geb. Enschede 15 dec. 1939 , † ald. 2 jan. 1960 .

Vd. Bernardus Krabbe , geb. Lonneker 2 april 1861 , wever, verver, landbouwer, fabrieksarbeider, † Enschede 12 nov. 1935 , tr. Lonneker 15 okt. 1886 Geertruida Punt , geb. Lonneker 18 dec. 1860 , † Enschede 8 aug. 1938 , dr. van Gradus en Geziena Klaaskate.
Uit dit huwelijk:
1. Hermannus Lambertus , volgt VIj .
2. Gezina Hendrina Krabbe , geb. Lonneker 9 april 1891 , † Enschede 24 juni 1949 , tr. na 1920 Gerard Johan Poorthuis , geb. Oldenzaal 26 maart 1903 .
3. Hendrikus Gerhardus , volgt VIk .
4. Johan Gerhard Krabbe , geb. Lonneker 7 sept. 1895 , brievenbesteller, † Enschede/Glanerbrug 25 mei 1965 , begr. Glanerbrug, tr. Lonneker 26 mei 1928 Jantje Poepjes , geb. Lonneker 29 dec. 1902 , † 20 febr. 1998 , begr. Glanerbrug.

VIj. Hermannus Lambertus Krabbe , geb. Lonneker 10 juni 1889 , BR: verver/tuinman/handelsagent in sigaren/PK: sigarenwinkelier/ handelsreiziger, † Enschede/Lonneker 14 nov. 1967 , begr. Lonneker 17 nov. 1967 , tr. Lonneker 1 febr. 1923 Frederika Gezina Perik , geb. Lonneker 3 maart 1887 , † ald. 18 dec. 1983 .
Uit dit huwelijk:
1. Bernardus Johannes Antonius Krabbe , geb. Lonneker 2 juli 1925 , † vóór 2003 , tr. Enschede 25 aug. 1955 M.Th. Hillen , geb. 1929 , † ald. 14 okt. 1973 .
2. Johannes Bernardus Jozef Krabbe , geb. Lonneker 14 maart 1928 , † ald. 1 dec. 2002 .
3. Maria Geertruida Theresia Krabbe , geb. Lonneker 4 jan. 1930 , † ald. 27 okt. 2005 .

VIk. Hendrikus Gerhardus Krabbe , geb. Lonneker 15 okt. 1892 , tuinman, verzekeringsagent en winkelier, † Enschede 22 mei 1947 , tr. Enschede 20 nov. 1924 Willemina Hendrika Reef , geb. Enschede 17 okt. 1897 , sigarenwinkelierster, † Losser 23 sept. 1976 .
Uit dit huwelijk:
Johannes Bernardus Antonius Krabbe , geb. Enschede 1 juli 1928 , verzekeringsagent, † Enschede 17 april 2009 , gecrem. Enschede / Usselo 21 april 2009 , tr. Oldenzaal na 1957 B.J. Loohuis , † na 2008 .

IVc. Johannes Krabbe , geb. Losser/Beuningen 15 sept. 1828 , schoenmaker, † Losser 17 aug. 1890 , tr. 1e Losser 14 nov. 1863 Johanna Kortman , geb. Losser 7 febr. 1842 , † ald. 23 aug. 1874 , dr. van Joannes en Maria Beernink; tr. 2e Losser 1 mei 1875 Aleida Wiegink , geb. Losser 29 okt. 1842 , † ald. 5 maart 1924 .
Uit het eerste huwelijk:
1. Johanna Krabbe , geb. Losser 31 aug. 1864 , † ald. 6 okt. 1930 , begr. Denekamp 10 okt. 1930 , tr. Losser 20 jan. 1888 Hendrikus Groeneveld , geb. Denekamp 8 juni 1851 , landbouwer, † vóór 1931 , zn. van Jan Hendrik en Johanna Krake.
2. Johannes , volgt Ve .
3. Gradus Krabbe , geb. Losser 13 dec. 1869 , † ald. 21 febr. 1875 .
4. Hendrika Maria Krabbe , geb. Losser 30 april 1873 , † ald. 20 jan. 1951 , tr. Losser 20 jan. 1893 Gerardus grote Beverborg , geb. Losser 16 juni 1859 , landbouwer, † Losser 20 dec. 1922 , begr. Denekamp 23 dec. 1922 .
Uit het tweede huwelijk:
5. Johanna Gezina Krabbe , geb. Losser 9 april 1876 , dienstmeid/fabrieksarbeidster, † Losser 27 aug. 1961 , tr. Losser 13 febr. 1900 Johan Hermann Röring , geb. Aschendorf/Duitsland 22 april 1877 , fabrieksarbeider, † Losser 19 april 1968 .
6. Geertruida Krabbe , geb. Losser 3 sept. 1878 , † ald. 1 mei 1945 , tr. Losser 16 mei 1899 Hendrik Noordkamp , geb. Losser 1 juli 1879 , fabrieksarbeider, † Glane 4 okt. 1954 , begr. Losser 8 okt. 1954 .
7. Gerhardus Krabbe , geb. Losser 17 juli 1881 , † Gronau/Duitsland 12 nov. 1971 , tr. 1e (kerkelijk Gronau/Duitsland 24 april) 1924 Elizabeth Maria Paula Kittel , geb. Emsdetten/Duitsland 31 jan. 1898 , † Gronau/Duitsland 9 maart 1929 ; tr. 2e (kerkelijk Gronau/Duitsland 14 sept.) 1929 Anna Elisabeth Maria Maas , geb. 12 okt. 1898 ; tr. 3e na 1930 Gertrud Hoff , geb. Epe/Duitsland 18 sept. 1892 , † Gronau/Duitsland 30 april 1968 .
8. Lambertus , volgt Vf .
9. Hendrikus , volgt Vg .

Ve. Johannes Krabbe , geb. Losser 6 juni 1866 , fabrieksarbeider, † Losser 3 dec. 1952 , begr. Glanerbrug 6 dec. 1952 , tr. Losser 27 juni 1894 Gesina Arke , geb. Denekamp 31 mei 1867 , fabrieksarbeidster, † Enschede 14 okt. 1956 .
Uit dit huwelijk:
1. Johanna Gezina Krabbe , geb. Losser 21 april 1895 , † ald. 10 juli 1895 .
2. Gerhardus Johannes , volgt VI-l .
3. Hendrikus Lambertus Krabbe , geb. Losser 30 maart 1898 , magazijnbediende / caféhouder/winkelier in koffie, thee, tabak, sigaren enz., † Schwenningen am Neckar 11 aug. 1960 , tr. Lonneker 28 juni 1923 Hendrika Wilhelmina Kuipers , geb. Lonneker 23 febr. 1899 , spoelster / cafehoudster, † Enschede 8 juni 1987 , gecrem. Usselo/Enschede 12 juni 1987 .
4. Gerhardus Hendrikus Krabbe , geb. Losser 3 april 1901 , landbouwer/melkrijder, † Enschede 16 april 1963 , tr. Losser 6 okt. 1936 Christina Josephina Bowe genannt Töns , geb. Epe i/W 8 jan. 1902 , † Enschede 21 sept. 1986 , begr. Glanerbrug 25 sept. 1986 .
5. Anna Euphemia Krabbe , geb. Losser 11 nov. 1903 , † 27 febr. 1963 , begr. Enschede, tr. Losser 16 okt. 1928 Hendrikus H. Blankenaaw , geb. 26 okt. 1905 , † 15 nov. 1977 , begr. Enschede.
6. Johan , volgt VIm .
7. Maria Krabbe , geb. Losser 16 febr. 1910 , confectienaaister/hulp in de huishouding, † Enschede 1 juli 1987 , gecrem. Usselo 6 juli 1987 .
8. Bernardus , volgt VIn .

VI-l. Gerhardus Johannes Krabbe , geb. Losser 15 dec. 1896 , grondwerker/fijnspinner/fabrieksarbeider/PK:afzetter in textielfabriek, † Enschede/Glanerbrug 31 dec. 1983 , begr. Glanerbrug 4 jan. 1984 , tr. Lonneker 11 april 1918 Geertruida in de Weide , geb. Enschede 13 jan. 1896 , fabrieksarbeidster, † Enschede 27 aug. 1976 .
Uit dit huwelijk:
1. Gezina Geertruida Krabbe , geb. Lonneker 15 mei 1918 , † Enschede / Glanerbrug 1 maart 2009 , gecrem. Enschede / Usselo 6 maart 2009 , tr. 1e Rudolf Hendrik ter Beek , geb. Losser 10 aug. 1908 , † Enschede 21 juli 1986 ; tr. 2e Enschede 15 sept. 1939 Bernardus H.J. Kleinsman , † vóór 1986 .
2. Hermannus Johannes Krabbe , geb. Lonneker 3 nov. 1920 , † Nieuw-Bergen 25 april 2004 , begr. Beuningen (G) 29 april 2004 , tr. na 1945 J.S. Tebarts , geb. Siebengewald 29 maart 1925 , † 23 jan. 1992 , begr. ald..

VIm. Johan Krabbe , geb. Losser 5 sept. 1906 , fabrieksarbeider/houtbewerker/opperman bouwbedrijf/timmerman text, † Enschede/Glanerbrug 20 mei 1991 , gecrem. Usselo/Enschede 24 mei 1991 , tr. Lonneker 26 juni 1931 Elisabeth Hermina Agten , geb. Lonneker 15 april 1904 , † Enschede 12 dec. 1953 .
Uit dit huwelijk:
1. Johannes Bernardus Krabbe , geb. Lonneker 7 juli 1932 , tr. Losser 5 aug. 1932 M.J. Bouwhuis . [Glane 2004]
2. Hendrik Johan Joseph Krabbe , geb. Enschede 7 maart 1940 , † Glanerbrug 9 febr. 2005 , gecrem. Enschede 14 febr. 2005 .
3. Levenloos geboren Krabbe , geb. Enschede 19 okt. 1941 , † ald. 19 okt. 1941 .
4. Levenloos geboren Krabbe , geb. Enschede 8 febr. 1950 , † ald. 8 febr. 1950 .

VIn. Bernardus Krabbe , geb. Losser 10 aug. 1912 , timmerman/meubelmakersknecht/stoffeerder, † Enschede 23 mei 1990 , gecrem. Usselo/Enschede 28 mei 1990 , tr. 28 juli 1938 Christina Lamberta Geertruida Kuipers , geb. Lonneker 5 juni 1912 , † Enschede 15 maart 2006 , gecrem. Enschede / Usselo 21 maart 2006 .
Uit dit huwelijk:
1. Levenloos kind Krabbe , geb. Enschede 12 juli 1939 , † ald. 12 juli 1939 .
2. Hubertus Hendrikus Jozef Krabbe , geb. Enschede 25 febr. 1950 , † ald. 9 april 2005 .

Vf. Lambertus Krabbe , geb. Losser 3 nov. 1884 , fabrieksarbeider, † Gronau/Duitsland 30 april 1960 , tr. (kerkelijk Gronau/Duitsland 8 juni) 1927 Katharina Angela Gertrud Harpenschläger , geb. 2 sept. 1892 , † Gronau/Duitsland 21 nov. 1974 .
Uit dit huwelijk:
Klemens Krabbe , geb. Gronau/Duitsland 10 maart 1928 , machinebankwerker katoenspinnerij Gronau v.h. Jannink, † na 1999 , tr. Gronau/Duitsland 26 (kerkelijk 27) juli 1957 Magdalena Mendera , geb. Posznitz/Opper-Silezië 9 mei 1930 , † na 1999 .

Vg. Hendrikus Krabbe , geb. Losser 19 sept. 1888 , textiel/fabrieksarbeider, spinner, † Losser 30 sept. 1968 , begr. Losser/Overdinkel 3 okt. 1968 , tr. Losser 21 nov. 1916 Gerarda Vrijhoef , geb. Leusden 4 juli 1894 , dienstbode, † Losser 7 jan. 1971 , begr. Overdinkel 12 jan. 1971 .
Uit dit huwelijk:
1. Johannes Wilhelmus Krabbe , geb. Losser 3 mei 1917 , textielarbeider/afzetter, † Losser/Overdinkel 10 sept. 1977 , begr. Overdinkel 13 sept. 1977 , tr. Losser 8 jan. 1946 Henderkien Kuipers , geb. Emmen 18 dec. 1919 , † Overdinkel 13 aug. 2009 .
2. Aleida Krabbe , geb. Losser 7 nov. 1919 , † 18 febr. 1991 , begr. ald. 21 febr. 1991 .
3. Wilhelmus Johannes , volgt VIo .
4. Maria Geertruida Theresia Krabbe , geb. Losser 10 okt. 1925 , † ald. 23 febr. 2007 , tr. Losser 20 maart 1957 Engelbertus Johannes Boerrigter , geb. Losser 19 febr. 1925 , † Nieuwegein 26 juni 1987 .

VIo. Wilhelmus Johannes Krabbe , geb. Losser 1 april 1922 , † ald. 29 april 2003 , gecrem. Enschede/Usselo 3 mei 2003 , tr. Losser 22 febr. 1944 Gezina Johanna Zwijnenberg , geb. 1924 , † Losser 3 juni 2006 , gecrem. Enschede / Usselo 8 juni 2006 .
Uit dit huwelijk:
Hendrikus Johannes Krabbe , geb. Losser? 10 juni 1949 , † Losser/Overdinkel 22 maart 2003 , gecrem. Enschede/Usselo 26 maart 2003 .

IIIb. Gerardus Joannes Krabbe , ged. Denekamp 9 nov. 1784 , landbouwer(1849), † Losser 15 jan. 1857 , tr. Oldenzaal 24 sept. 1813 Alijda Lutke Hols , ged. Weerselo 31 jan. 1792 , † Losser 9 okt. 1850 .
Uit dit huwelijk:
1. Albertus , volgt IVd .
2. Lambertus Krabbe , geb. Losser? 1814 , † ald. na 1856 .
3. Hendrika Krabbe , geb. Losser? 1817 , dienstmeid, † Losser 1 nov. 1844 .
4. Johannes , volgt IVe .
5. Johanna Krabbe , geb. Losser/Beuningen 11 dec. 1822 , † Losser 10 maart 1823 .
6. Gradus Krabbe , geb. Losser/Beuningen 21 maart 1825 , † Losser 28 maart 1829 .
7. Gerardus Johannes , volgt IVf .
8. Maria Krabbe , geb. Losser/Beuningen 28 juli 1830 , dienstbode, † Losser 13 mei 1842 .
9. Johanna Krabbe , geb. Losser/Beuningen 10 sept. 1833 , † Denekamp 29 jan. 1881 , tr. Denekamp 6 mei 1861 Joannis Hendrikus Hulst , geb. Denekamp 15 april 1833 , landbouwer, † Denekamp 14 juli 1894 .
10. Anna Krabbe , geb. Losser/Beuningen 23 nov. 1836 , landbouwster, † Losser 5 april 1868 .

IVd. Albertus Krabbe , geb. Losser/Beuningen, ged. Weerselo 12 nov. 1813 , opperman 1872-, † Amsterdam 5 dec. 1874 , tr. 1e Losser 2 okt. 1841 Euphemia Scholte , geb. Losser/Beuningen 14 febr. 1804 , landbouwster, † Losser 24 nov. 1864 ; tr. 2e Amsterdam 26 juni 1872 Johanna Hermina Gerritsen , geb. Zutphen omstr. 1817 , naaister 1872-, † na 1873 , echtg. van Frans Aurick.
Uit het eerste huwelijk:
1. Johannes Krabbe , geb. Losser 19 nov. 1841 , wever.
2. Gezina Krabbe , geb. Losser 20 sept. 1843 , landbouwster, † Losser 17 jan. 1879 , tr. 1e Losser 23 aug. 1862 Johanna=-es Kamphuis , geb. Losser 30 maart 1831 , landbouwer, † Losser 29 juni 1876 , zn. van Hermannus en Gezina Rakers; tr. 2e Losser 21 nov. 1878 Gradus Eulerink , geb. Losser 9 nov. 1840 , landbouwer; hij hertr. Losser 24 mei 1879 Geertruid Keuters.

IVe. Johannes Krabbe , geb. Losser/Beuningen 3 sept. 1818 , akkerbouwer, † Losser 14 april 1897 , tr. 1e Losser 7 juni 1844 Johanna Corbelet , geb. Denekamp 1816 , landbouwster, † Losser 22 maart 1853 ; tr. 2e Losser 18 jan. 1854 Geertrui Alberink , geb. Denekamp 21 okt. 1825 , † Losser? na 1896 .
Uit het eerste huwelijk:
1. Euphemia Krabbe , geb. Denekamp 3 aug. 1844 , † ald. 23 jan. 1922 , tr. Denekamp 30 april 1870 Hendrikus ten Dam , geb. Denekamp 4 nov. 1843 , landbouwer, † Denekamp 12 sept. 1928 .
2. Johanna Krabbe , geb. Denekamp 3 aug. 1844 , † ald. 21 dec. 1844 .
3. Johanna Krabbe , geb. Losser 12 sept. 1847 , dienstmeid, † Denekamp 20 aug. 1932 .
4. Hendrika Krabbe , geb. Losser 26 aug. 1849 , † Denekamp? 20 april 1869 .
5. Aleida Krabbe , geb. Losser 16 jan. 1851 , † ald. 19 aug. 1852 .
Uit het tweede huwelijk:
6. Albertus Krabbe , geb. Losser 26 dec. 1854 , † ald. 18 dec. 1867 .
7. Gerardus Krabbe , geb. Losser 15 febr. 1857 , landbouwer, † Losser 23 dec. 1936 , tr. Losser 3 mei 1889 Gezina Groeneveld , geb. Denekamp 5 april 1853 , dienstmeid, † Losser 24 nov. 1923 , begr. Denekamp 28 nov. 1923 , dr. van Jan Hendrik en Johanna Krake.
8. Levenloos kind Krabbe , geb. Losser 24 dec. 1858 , † ald. 24 dec. 1858 .
9. Johannes Krabbe , geb. Losser 19 sept. 1860 , † ald. 10 dec. 1862 .

IVf. Gerardus Johannes Krabbe , geb. Losser/Beuningen 8 april 1828 , † Losser 25 juni 1875 , tr. Denekamp 16 febr. 1865 Maria Dalkorte , geb. Losser 6 april 1846 , landbouwster, † Losser 7 juli 1878 ; zij hertr. Losser 11 mei 1876 Gradus Kamphuis.
Uit dit huwelijk:
1. Aleida Krabbe , geb. Losser 24 april 1865 , dienstmeid, † Weerselo 4 maart 1941 , tr. Weerselo 22 april 1888 Johannes Groote Punt , geb. Weerselo 27 dec. 1864 , landbouwer, † Weerselo 2 april 1950 .
2. Gesina Krabbe , geb. Losser 7 jan. 1867 , † Denekamp 6 febr. 1947 , tr. Denekamp 2 nov. 1887 Hermannus Gosemeijer , geb. Denekamp 1 dec. 1855 , landbouwer, † 5 nov. 1919 .
3. Maria Krabbe , geb. Losser 1 nov. 1869 , † Oldenzaal 26 juli 1907 , tr. Denekamp 4 febr. 1897 Gerardus Johannes Blankenau , geb. Denekamp? 19 dec. 1855 , † na 1915 , echtg. van Maria ten Brink; hij hertr. Denekamp 11 febr. 1916 Johanna Maria Thebelt.
4. Johannes , volgt Vh .
5. Gerhardus Krabbe , geb. Losser 22 mei 1872 , landbouwer, † Losser 22 jan. 1910 .
6. Hendrikus , volgt Vi .

Vh. Johannes Krabbe , geb. Losser 3 april 1871 , knecht/landbouwer, † Denekamp 7 febr. 1940 , tr. Denekamp 14 mei 1904 Aleida Berendina Ermken , geb. Denekamp 10 aug. 1881 , † ald. 16 april 1959 .
Uit dit huwelijk:
1. Johannes Gradus Krabbe , geb. Denekamp 22 juni 1905 , † ald. 18 maart 1906 .
2. Maria Berendina Johanna Krabbe , geb. Denekamp 19 febr. 1907 , † ald. 16 aug. 2006 , tr. Denekamp 17 juli 1937 Antonius Hendrikus IJland , geb. Denekamp 30 juli 1906 , † ald. 7 maart 1979 .
3. Berdina Johanna Euphemia Krabbe , geb. Denekamp 22 okt. 1908 , † Oldenzaal 26 febr. 1999 , begr. Denekamp 2 maart 1999 , tr. Denekamp 8 okt. 1938 Cornelis Theodorus Kronenburg , geb. Renkum 19 mei 1904 , † Oldenzaal 10 juli 1978 , begr. Denekamp.
4. Johannes Gerhardus Antonius , volgt VIp .
5. Grada Johanna Hendrika Krabbe , geb. Denekamp 26 aug. 1911 , † ald. 6 sept. 1911 .
6. Gradus Franciskus Krabbe , geb. Denekamp 24 aug. 1912 , † ald. 17 okt. 1912 .
7. Hermanus Theodorus , volgt VIq .
8. Anna Geziena Euphemia Krabbe , geb. Denekamp 22 aug. 1916 , † ald. 29 juli 2004 , tr. Denekamp 13 sept. 1945 Johan Hendrikus Pegge , geb. Mander 14 jan. 1909 , † Oldenzaal 12 aug. 1975 , begr. Denekamp 16 aug. 1975 .
9. Gerard Johannes Krabbe , geb. Denekamp 5 juli 1918 , landbouwer, † Denekamp/Noord Deurningen 1 mei 1994 , begr. Deurningen, tr. Denekamp 19 mei 1950 Maria Geertruida Hassink , geb. Losser 10 mei 1921 , † 11 maart 2011 , begr. Noord-Deurningen 16 maart 2011 .
10. Bernardus Albertus Krabbe , geb. Denekamp 13 aug. 1919 , † ald. 22 febr. 2005 , begr. Noord-Deurningen 26 febr. 2005 .
11. Frans Jozeph Krabbe , geb. Denekamp 15 maart 1921 , † Assen 5 jan. 2005 , tr. Denekamp 17 maart 1951 Maria Christina Wojtyziak , † na 2004 .
12. Johanna Aleida Krabbe , geb. Denekamp 22 aug. 1923 , † ald. 29 nov. 1923 .
13. Hendrikus Jozeph Krabbe , geb. Denekamp 29 dec. 1925 , † ald. 21 febr. 1926 .

VIp. Johannes Gerhardus Antonius Krabbe , geb. Denekamp 9 april 1910 , opzichter LCO/textielarbeider/chauffer/wachtloper NAM/metselaar/landbouwer, † Oldenzaal 3 jan. 1979 , begr. Noord-Deurningen, tr. Denekamp 27 juni 1942 Aleida Maria Nijmeijer , geb. Denekamp 22 febr. 1911 , † Denekamp? 9 aug. 1982 , begr. Noord-Deurningen 11 aug. 1982 .
Uit dit huwelijk:
1. Johannes Bernardus Maria Krabbe , geb. Denekamp 19 sept. 1942 , † 5 febr. 2012 , tr. Denekamp 7 dec. 1966 J.M. Blokhuis , † na 2011 .
2. Levenloos geboren kind Krabbe , geb. Denekamp 23 sept. 1946 , † ald. 23 sept. 1946 .

VIq. Hermanus Theodorus Krabbe , geb. Denekamp 25 aug. 1913 , bakker/hulpopzichter LCO/arbeider v G en L/textielarbeider/grondwerker, † Denekamp 25 okt. 1983 , tr. Den Ham 17 aug. 1948 Josephina Bahrenkamp , geb. Gelsenkirchen/Dld 2 aug. 1920 , † Denekamp 17 maart 1991 .
Uit dit huwelijk:
1. Helena Aleida Josephine Krabbe , geb. Denekamp 23 maart 1953 , † 26 dec. 2012 .
2. Hermanus Theodorus Maria Krabbe , geb. Denekamp 20 aug. 1954 , † ald. 23 okt. 1957 .

Vi. Hendrikus Krabbe , geb. Losser 25 febr. 1875 , landbouwer, † Losser 19 april 1907 , tr. Losser 30 jan. 1905 Geertruida Rolink , geb. Losser 20 aug. 1874 , † na 1917 ; zij hertr. Losser 25 febr. 1908 Hermannus Schasfoort.
Uit dit huwelijk:
Johannes Gerhardus Krabbe , geb. Losser 26 maart 1906 , landbouwer/steenfabrieksarbeider/grondwerker/walsmachinist, † Oldenzaal 27 aug. 1983 , tr. Losser 13 (kerkelijk Oldenzaal 19) sept. 1950 Euphemia Johanna Maria Davina , geb. Weerselo 30 aug. 1908 , † Oldenzaal 11 nov. 1988 .

IIIc. Hermannus Joannes Krabbe , ged. Denekamp 23 sept. 1787 , klompenmaker(1834)/landbouwer/winkelier(1848), † Weerselo 29 april 1870 , tr. Weerselo 19 juli 1834 Geertrui Kuipers , geb. Tubbergen 13 mei 1804 , landbouwster, † Weerselo 24 juni 1880 .
Uit dit huwelijk:
1. Geertrui Krabbe , geb. Weerselo 31 aug. 1835 , landbouwster, † Weerselo 26 april 1905 , tr. Weerselo 28 okt. 1863 Jannes Oude Mulders , geb. Weerselo 27 april 1838 , landbouwer, † Weerselo 18 febr. 1904 .
2. Aleida Krabbe , geb. Weerselo 7 april 1837 , † ald. 6 mei 1837 .
3. Leida Maria Krabbe , geb. Weerselo 20 mei 1838 , † ald. 15 maart 1913 , tr. Weerselo 10 sept. 1874 Jan Hendrik Schepers , geb. Tubbergen 9 nov. 1830 , landbouwer, † Weerselo 4 dec. 1916 .
4. Aleida Johanna Krabbe , geb. Weerselo 9 april 1840 , landbouwster, † Weerselo 11 aug. 1858 .
5. Lambertus Johannes , volgt IVg .
6. Johanna Maria Krabbe , geb. Weerselo 7 maart 1848 , † ald. 11 maart 1848 .

IVg. Lambertus Johannes Krabbe , geb. Weerselo 24 okt. 1842 , landbouwer/akkerbouwer, † Weerselo 14 april 1888 , tr. Weerselo 6 febr. 1876 Janna Bekke , geb. Weerselo 8 juli 1852 , landbouwster, † Weerselo 15 maart 1920 .
Uit dit huwelijk:
1. Gerardus Hermannus , volgt Vj .
2. Gerardus Johannes , volgt Vk .
3. Geertruida Maria Krabbe , geb. Weerselo 1 okt. 1882 , dienstbode, tr. Weerselo 31 mei 1901 Gerardus Wesselink , geb. Weerselo 21 juni 1871 , landbouwer.
4. Johanna Krabbe , geb. Weerselo 5 mei 1886 , † ald. 9 juni 1972 , tr. Weerselo 17 juni 1909 Hendrikus Johannes Paus , geb. Tubbergen 18 aug. 1881 , landbouwer, † Hengelo(O) 10 mei 1973 , begr. Weerselo.

Vj. Gerardus Hermannus Krabbe , geb. Weerselo 26 jan. 1877 , postbode, † Losser 7 dec. 1962 , tr. Tubbergen 9 juni 1904 Hermina Pouwels , geb. Tubbergen 21 sept. 1884 , † Losser 2 jan. 1959 .
Uit dit huwelijk:
1. Johanna Geertruida Krabbe , geb. Losser 4 april 1905 , naaister, tr. Losser 3 jan. 1928 H.A. Rolink .
2. Gerardus Johannes Krabbe , geb. Losser 12 nov. 1906 , † ald. 18 nov. 1906 .
3. Geertruida Johanna Maria Krabbe , geb. Losser 15 aug. 1908 , gezinsverzorgster in het gezin van "moeder Lemmink", † 29 dec. 1986 , begr. Losser 2 jan. 1987 .
4. Maria Gezina Euphemia Krabbe , geb. Losser 1 nov. 1910 , † ald. 23 nov. 1992 , tr. Losser 24 aug. 1944 Everdinus Martinus Andreas Maria de Lange , geb. 1912 , † Losser 25 aug. 2001 .
5. Hermina Gerarda Geziena Krabbe , geb. Losser 29 aug. 1912 , † ald. 27 juli 1913 .
6. Joannes Gerardus Lambertus Krabbe , geb. Losser 28 april 1914 , mil. politie/hoofdagent van politie/brigadier van politie gem/adjudant van pol gem, † Enschede 17 jan. 1991 , begr. Enschede/Glanerbrug 21 jan. 1991 , tr. Losser 24 aug. 1942 Hermina Hendrika Kleissen , geb. Losser 13 aug. 1913 , † Enschede 19 dec. 2002 , begr. Enschede/Glanerbrug 23 dec. 2002 .
7. Gerardus Franciscus , volgt VIr .
8. Theodorus Johannes Bernardus Krabbe , geb. Losser 2 nov. 1918 , † vóór 1921 .
9. Theodorus Johannes Bernardus Krabbe , geb. Losser 27 juni 1920 , brood- en banketbakker/bankemployé, † Arnhem 5 dec. 1993 , begr. Elst, tr. Arnhem 15 aug. 1951 Geertruida Gerarda Anthonia Verhoef , geb. Heteren 14 aug. 1925 , † na 1992 .

VIr. Gerardus Franciscus Krabbe , geb. Losser 24 mei 1916 , bankwerker/makelaar, † Enschede 7 juni 1987 , begr. Losser 11 juni 1987 , tr. Losser 3 juni 1942 Gezina Anna Stockmann , geb. Lonneker 7 sept. 1915 , † Losser 1 april 2002 .
Uit dit huwelijk:
Berendina Hermina Ludgerus Maria Krabbe , geb. Losser 26 maart 1952 , † Ootmarsum? 15 febr. 2007 , begr. Ootmarsum 21 febr. 2007 .

Vk. Gerardus Johannes Krabbe , geb. Weerselo 10 jan. 1879 , postbode/landbouwer, † Oldenzaal 17 juni 1958 , begr. Weerselo 21 juni 1958 , tr. Weerselo 13 okt. 1911 Anna Maria Bijen , geb. Weerselo 30 aug. 1884 , † Oldenzaal 19 okt. 1948 , dr. van Hermannus en Janna Huiskes.
Uit dit huwelijk:
1. Johan Herman , volgt VIs .
2. Hermannus Gerardus Krabbe , geb. Weerselo 15 dec. 1914 , † ald. 2 jan. 1915 .
3. Anna Maria Krabbe , geb. Weerselo 12 febr. 1916 , † ald. 16 april 1916 .
4. Maria Krabbe , geb. Weerselo 22 mei 1917 , † Ootmarsum 17 maart 2007 , tr. Ootmarsum 14 mei 1941 J.A. Snijders , † 21 maart 1950 .
5. Anna Caecilia Krabbe , geb. Weerselo 22 nov. 1919 , tr. na 1947 F. Rievers , † vóór 2004 .
6. Hermina Maria Krabbe , geb. Weerselo 9 april 1921 , † Denekamp 26 juli 1999 , tr. Denekamp 6 sept. 1951 Antonius Johannes Grimberg , geb. 5 april 1908 , † 16 dec. 1975 , begr. Denekamp 19 dec. 1975 .
7. Theodorus Leonardus Krabbe , geb. Weerselo 20 april 1923 , † na 2000 , tr. na 1950 Aleida Josephina Maria Sanders , † Enschede 17 febr. 2001 , begr. Denekamp 21 febr. 2001 .

VIs. Johan Herman Krabbe , geb. Weerselo 23 febr. 1913 , monteur G.E.B./hoofdmonteur G.E.B./(ass) opzichter IJC, † Weerselo 23 mei 1978 , tr. Weerselo 4 juli 1939 Geertruida Johanna Kempers , geb. Tubbergen 23 sept. 1914 , † Weerselo 26 febr. 2004 .
Uit dit huwelijk:
Jozefina Susanna Maria Krabbe , geb. Weerselo 24 juli 1957 , † Oldenzaal 1 febr. 1958 .

IIId. Lambertus Johannes Krabbe , geb. Beuningen/Losser, ged. Denekamp 13 dec. 1792 , landbouwer, klompenmaker, † Losser 21 maart 1826 , tr. Losser 21 mei 1824 Johanna Korthuis , geb. Volthe/Weerselo, ged. Rossum/Weerselo 8 okt. 1799 , dienstmaagd en landbouwster, † Losser 1874 ; zij hertr. Losser 22 aug. 1827 Gerardus Joannes Olde Riekerink.
Uit dit huwelijk:
1. Helena Krabbe , geb. Losser/Beuningen 7 maart 1825 , † Losser 24 maart 1825 .
2. Helena Krabbe , geb. Losser/Beuningen 9 febr. 1826 , † Losser 12 dec. 1826 .


Gegenereerd met Aldfaer 4.2 op 24 jan. 2015 15:19
Bestand D:\Aldfaer\Krabbe\KRABBE