Genealogie van Dirk Sijbertsen


I. Dirk Sijbertsen , tr. (ondertr. Oud-Loosdrecht 18 april) 1660 Neeltien Reyers , † na 1701 .
Uit dit huwelijk:
1. Sybert Sijbertsen , ged. Oud-Loosdrecht 27 febr. 1661 , † vóór 1671 .
2. Eesjen Sijbertsz , ged. Oud-Loosdrecht 17 sept. 1662 .
3. Marritjen Sijbertsen , ged. Oud-Loosdrecht 10 febr. 1664 , † vóór 1672 .
4. Willem Sijbertsen , ged. Oud-Loosdrecht 29 juli 1665 .
5. Hendrick Sijbrantsz , ged. Oud-Loosdrecht 6 maart 1667 , † vóór 1674 .
6. Jan Dirck , volgt IIa .
7. Sijbert Sijbertsen , ged. Oud-Loosdrecht 1 jan. 1670 .
8. Marretien Sijbertsen , ged. Oud-Loosdrecht 25 jan. 1671 , † vóór 1678 .
9. Hendrick Dircks , volgt IIb .
10. Marrytien Sijbertszen , ged. Oud-Loosdrecht 19 april 1677 .

IIa. Jan Dirck Sijberden , ged. Oud-Loosdrecht 7 okt. 1668 , † 1712 , tr. Niuew-Loosdrecht 17 juli 1695 Dirkje Jans Bakker , geb. Nieuw-Loosdrecht, † na 1728 .
Uit dit huwelijk:
1. Dirck Janszen , volgt III .
2. Reyer Sijberden , ged. Nieuw-Loosdrecht 30 april 1702 .
3. Gijsbert Sijberden , ged. Nieuw-Loosdrecht 23 okt. 1709 .
4. Jan Sijberden , ged. Nieuw-Loosdrecht 20 nov. 1712 .

III. Dirck Janszen Sijberden , ged. Oud-Loosdrecht 2 okt. 1695 , fabrikeur, † 1751 , tr. Nieuw-Loosdrecht 11 mei 1721 Kornelia Adriaanse van Acquoij , ged. Leerdam 27 maart 1698 , begr. Baarn 11 sept. 1777 , dr. van Adriaen Roelofsen en Maeijke Leendertse Stichter.
Uit dit huwelijk:
1. Dirkje Sijberden , tr. (ondertr. Oud-Loosdrecht 23 nov.) 1760 Hendr Jans Delft .
2. Jan Sijberden , tr. (ondertr. Oud-Loosdrecht 30 mei) 1751 Maria van der Horst .
3. Maria Zijberden , ged. Nieuw-Loosdrecht 15 maart 1722 .
4. Geertje Sijberden , ged. Oud-Loosdrecht 31 maart 1726 , tr. Oud-Loosdrecht 15 nov. 1750 Gerrard Bredie , geb. IJsselstein.
5. Adrianus Sijberden , ged. Oud-Loosdrecht 4 april 1728 .
6. Raeyer Sijberden , ged. Oud-Loosdrecht 2 okt. 1729 .
7. Hendrik Sijberden , ged. Oud-Loosdrecht 6 april 1732 .
8. Cornelis , volgt IV .

IV. Cornelis Syberden , geb. Loosdrecht 1734 , gepensioneerd dienaar der justitie (1812), † Baarn 3 mei 1812 , tr. Johanna Maria Ramsbergen , geb. omstr. 1733 , † 1790 , begr. Baarn juni 1790 .
Uit dit huwelijk:
1. Dirk , volgt Va .
2. Margarita Sijberden , ged. Eemnes-Binnendijks 26 nov. 1767 .
3. Cornelia Sijberden , geb. Houten omstr. 1769 , † Baarn 10 okt. 1837 , tr. Baarn 10 nov. 1793 Phillippus Smitt , ged. Amersfoort 31 maart 1771 , timmerman, † Amsterdam 6 febr. 1829 , zn. van Jan Smits en Marchien Pieters Schermly.
4. Hendrik Sijberden , ged. Baarn 25 juni 1769 .
5. Maria Sijberden , ged. Baarn 21 april 1771 , † Loenen 30 maart 1856 , tr. vóór 1806 Bart Buurman , geb. omstr. 1748 , † Loenen 6 nov. 1813 .
6. Adrianus Sijberden , ged. Baarn 1 maart 1773 , metselaar (1812), † Loenen 13 jan. 1817 .
7. Jan , volgt Vb .

Va. Dirk Syberde , geb. Houten 1764 , † Baarn 2 april 1839 , tr. Baarn 30 okt. 1791 Evertje van Breukeleveen , geb. Amersfoort 1768 , † Baarn 20 juli 1854 .
Uit dit huwelijk:
1. Cornelis , volgt VIa .
2. Joost Syberde , geb. Baarn 29 sept. 1795 , † ald. 16 maart 1825 .
3. Jan , volgt VIb .
4. Hanna Syberde , geb. Baarn 27 dec. 1799 .
5. Hendrik Syberde , geb. Baarn 9 sept. 1801 , arbeider 1839-, † Baarn 4 maart 1840 .
6. Dirk Syberde , geb. Baarn 20 sept. 1804 .
7. Adrianus , volgt VIc .
8. Johanna Syberde , geb. Baarn 11 dec. 1808 .
9. Dirkje Syberde , geb. Baarn 26 nov. 1810 , zonder beroep 1839-, † Soest 10 sept. 1866 .
10. Cornelia Sijberden , geb. Baarn 31 maart 1813 , tr. Amsterdam 3 aug. 1842 Gerrit Kiesewetter , geb. Mamsterdam omstr. 1817 .
11. Evertje Syberde , geb. Baarn 6 juni 1815 , tr. Baarn 12 dec. 1835 Martijn Dorissen , geb. Arnhem 1798 .

VIa. Cornelis Syberde , geb. Baarn 27 mei 1793 , schilder, † Baarn 27 jan. 1868 , tr. Baarn 1 aug. 1818 Margaretha Hanneman , geb. Amsterdam 1790 , † Baarn 3 sept. 1863 .
Uit dit huwelijk:
1. Evertje Sijberden , geb. 1821 , † Soest 30 sept. 1887 .
2. Hendrika Sijberden , geb. omstr. 1821 , † Amsterdam 26 sept. 1853 , tr. Johannes Hamer .
3. Dirk Sijberde , geb. Baarn 1824 , timmerman, † Maarssen 29 jan. 1922 , tr. 1e Rudolphina Alijda Hendrica Bartels , geb. 1819 , † Baarn 12 juni 1910 ; tr. 2e Baarn 22 aug. 1850 Hendrica van Domselaar , geb. Eemnes 1825 , † vóór 1922 .
4. Jan , volgt VIIa .

VIIa. Jan Sijberden , geb. Baarn 1829 , † Nunspeet 8 febr. 1915 , tr. Baarn 6 mei 1853 Aaltje Willems , geb. Voorst 1828 , † Baarn 4 nov. 1898 .
Uit dit huwelijk:
1. Jan Sijberden , geb. Baarn 8 jan. 1861 .
2. Gerrit Sijberden , geb. Baarn 12 febr. 1862 , tr. Baarn 31 okt. 1900 Aaltje Heemert .

VIb. Jan Sijberden , geb. Baarn 1797 , arbeider, † Baarn 9 mei 1880 , tr. Baarn 19 sept. 1823 Neeltje (van) Hage , geb. Baarn 1795 , † ald. 23 dec. 1864 .
Uit dit huwelijk:
1. Dirk , volgt VIIb .
2. Rijk Sijberde , geb. Baarn 1831 , † Leeuwarden 6 mei 1886 , tr. Baarn 22 mei 1857 Aaltje Janse , geb. Soest omstr. 1828 .
3. Cornelis , volgt VIIc .
4. Janus Sijberde , geb. Baarn 28 jan. 1837 , metselaar, † Baarn 29 maart 1885 , tr. Baarn 7 febr. 1873 Catharina Koelen .

VIIb. Dirk Sijberden , geb. Baarn 1824 , † ald. 12 juni 1886 , begr. Lage Vuursche 16 juni 1886 , tr. 1e Maartensdijk 16 jan. 1857 Martijntje van Laar , geb. Baarn 1832 , † ald. 6 april 1880 , dr. van Gijsbert en Aaltje van Ginkel; tr. 2e Baarn 15 juli 1881 Neeltje van Laar , geb. Maartensdijk 21 juni 1850 , † Eemnes 13 dec. 1900 , zuster van zijn eerste echtgenote.
Uit het eerste huwelijk:
1. Neeltje Sijberden , geb. De Bilt 11 april 1857 .
2. Gijsbert , volgt VIII .
3. Aaltje Sijberden , geb. De Bilt 9 maart 1861 , † Eemnes 19 april 1910 .
4. Jan Sijberden , geb. De Bilt 14 juni 1864 , † vóór 1868 .
5. Jan Sijberden , geb. De Bilt 19 april 1867 , † vóór 1871 .
6. Jan Sijberde , geb. Baarn 19 mei 1870 .
Uit het tweede huwelijk:
7. Dirk Sijberden , geb. Baarn nov. 1881 , † ald. 17 nov. 1881 .
8. Dirk Sijberden , geb. Baarn 1885 .
9. Martijntje Sijberden , geb. Nijkerk 1885 .
10. Willemeintje Sijberden , geb. aug. 1886 , † Baarn 27 sept. 1886 , begr. Lage Vuursche 29 sept. 1886 .

VIII. Gijsbert Sijberden , geb. De Bilt 8 okt. 1859 , † Baarn 20 dec. 1943 , tr. Baarn 12 mei 1887 Maria van der Schagt .
Uit dit huwelijk:

IX. Gijsbertus Sijberden , geb. Baarn 23 juli 1900 , tr. Hoogland 14 juli 1927 Maria Spreij , † Amersfoort 6 nov. 1933 .
Uit dit huwelijk:
1. Maria Sijberden , † Amersfoort 5 nov. 1933 .
2. Elisabeth Sijberden , † Amersfoort 5 nov. 1933 .

VIIc. Cornelis Sijberde , geb. Baarn 2 okt. 1833 , † Woudenberg 14 nov. 1857 , tr. Baarn 18 mei 1855 Ariaantje van Velthuizen , geb. Woudenberg 1824 .
Uit dit huwelijk:
Jan Sijberden , geb. Woudenberg 5 sept. 1857 , † ald. 15 nov. 1857 .

VIc. Adrianus Syberde , geb. Baarn 22 okt. 1806 , † ald. 27 nov. 1874 , tr. Baarn 27 jan. 1845 Jannetje Apeldoorn , geb. Nijkerk 1815 , † Baarn 1 sept. 1859 .
Uit dit huwelijk:
1. Dirk Sijberden , geb. 1844 , † Baarn 15 mei 1871 .
2. Joseph Sijberden , geb. Baarn 13 nov. 1849 , † ald. 13 jan. 1884 , tr. Baarn 30 okt. 1874 Dina Pelgrim , geb. Baarn 1846 , † ald. 9 okt. 1911 .

Vb. Jan Sijberden , ged. Baarn 5 nov. 1775 , † Ouderkerk aan de Ijssel 13 juni 1860 , tr. vóór 1813 Engeltje Meijer , † vóór 1860 .
Uit dit huwelijk:
1. Gerritje Sijberde , geb. Loenen 18 april 1812 .
2. Hanna Sijberde , geb. Loenen 28 jan. 1814 .
3. Henderik Sijberde , geb. Loenen 23 maart 1816 , † ald. 17 sept. 1816 .
4. Hendrik Sijberde , geb. Loenen 21 juni 1817 .

IIb. Hendrick Dircks Sijbertsz , ged. Amsterdam 12 maart 1673 .
Zijn kinderen:
1. Dirck Sijberden , ged. Nieuw-Loosdrecht 9 nov. 1698 .
2. Henderick Sijberden , ged. Nieuw-Loosdrecht 5 juni 1701 .


Gegenereerd met Aldfaer 4.2 op 24 jan. 2015 16:53
Bestand D:\Aldfaer\Radstok\Radstok