Genealogie van Marten Gerrits


I. Marten Gerrits , geb. 1565 , bombazijnwerker, † 1639 , zn. van Gerrit en NN, tr. Amersfoort 6 nov. 1595 Juditgen Berrentsdr , † 1626 , dr. van Beernt.
Uit dit huwelijk:
1. Ghijsbert Meertens , ged. Amersfoort 3 okt. 1596 .
2. Henrick Meertens , ged. Amersfoort 6 dec. 1597 .
3. Gerrit Martensz , volgt II .
4. Jan Martensen , ged. Amersfoort 16 okt. 1603 , † na 1656 .
5. Beernt Meertens , ged. Amersfoort 12 jan. 1606 .
6. Jannitgen Meertens , ged. Amersfoort 9 okt. 1608 .

II. Gerrit Martensz Nieuwenburgh , ged. Amersfoort 14 juni 1601 , verwer / verver/ bombazijnguseerder(1623, Amsterdam)/ droogscheerder(1624, Amsterdam), † 1646 , tr. 1e Amsterdam 25 aug. 1622 Machtelt Bartels Poolman , ged. Amsterdam 4 april 1604 , begr. Amersfoort 23 mei 1627 , dr. van Bartelt; tr. 2e Amersfoort 30 dec. 1627 Annitie Andries Stromfels , † 1675 , dr. van Andries Strumpfel en Henrickgen Everts en wed. van Jan Volckens.
Uit het eerste huwelijk:
1. Willempje Nieuwenburgh , ged. Amsterdam 22 juni 1623 , begr. ald. 7 dec. 1623 .
2. Bartelmeus Nieuwenburgh , ged. Amsterdam 23 mei 1624 .
Uit het tweede huwelijk:
3. Evert , volgt IIIa .
4. Judith Nieuwenburgh , ged. Amersfoort 28 sept. 1630 , † vóór 1682 .
5. Bayrent , volgt IIIb .
6. Marten Gerritsen , volgt IIIc .
7. Joannes Nieuwenburgh , ged. Amersfoort 25 nov. 1638 , † vóór 1682 .

IIIa. Evert Nieuwenburgh , † 1697 , tr. Amersfoort 30 juni 1657 Elisabeth van Ruytenbeeck , † 1704 .
Uit dit huwelijk:
1. Hadewigh Nieuwenburgh , † vóór 1697 , tr. Amersfoort 18 nov. 1690 Jacobus Hagerbeek ; hij hertr. (ondertr. Amersfoort 8 nov.) 1696 Alida Tieleman.
2. Antonetta Nieuwenburgh , ged. Amersfoort 28 mei 1658 , † na 1735 , tr. Paulus Bor , † vóór 1710 .
3. Jacoba Nieuwenburgh , ged. Amersfoort 26 febr. 1660 , † 1722 , tr. Amersfoort 9 mei 1702 (door echtsch. ontbonden vóór 1714 ) Henric Vermeer , † 1709 .
4. Gerardus Nieuwenburg , ged. Amersfoort 29 nov. 1662 , † vóór 1710 .
5. Anthonij Nieuwenburg , ged. Amersfoort 15 sept. 1668 , † vóór 1673 .
6. Andreas Nieuwenburgh , ged. Amersfoort 17 maart 1670 , † Oost-Indiën 1710 .
7. Anthonij Nieuwenburgh , ged. Amsterdam 7 sept. 1672 , † vóór 1678 .
8. Johannes Nieuwenburg , ged. Amersfoort 12 sept. 1675 , † vóór 1710 .
9. Antony , volgt IVa .

IVa. Antony van Nieuwenburgh , ged. 30 dec. 1677 , † na 1712 , tr. Amersfoort 15 april 1704 Anna Margrieta Nieuwenburch ( IIIb,6 ).
Uit dit huwelijk:
1. Everardus van Nieuwenburg , ged. Amersfoort 7 juli 1705 , † vóór 1711 .
2. Everarda van Nieuwenburg , ged. Amersfoort 10 mei 1707 .

IIIb. Bayrent Nieuwenburch , ged. Amersfoort 10 febr. 1633 , koopman / verwer (1680), † 1681 , tr. 1e Amersfoort 17 jan. 1654 Brechjen Cornelis Swart , geb. Amsterdam? vóór 1640 , † vóór 1668 ; tr. 2e Amsterdam 4 nov. 1667 Marritje Otten , † vóór 1680 , echtg. van Cristiaen Croes; tr. 3e Amersfoort 22 nov. 1679 Oetje Morraij , † na 1707 .
Uit het eerste huwelijk:
1. Judith Nieuborg , ged. Amersfoort 24 dec. 1654 .
2. Cornelis Nieuwenburgh , ged. Amersfoort 20 nov. 1656 , † vóór 1681 .
3. Gerardus Nyeborgh , ged. Amersfoort 11 juli 1658 , † vóór 1660 .
4. Gerardus , volgt IVb .
5. Johannes , volgt IVc .
Uit het tweede huwelijk:
6. Anna Margrieta Nieuwenburch , ged. Amersfoort 7 jan. 1669 , † na 1706 , tr. 1e Amersfoort 29 jan. 1688 Jacobius van Veenendaal , zijderijer / reder, † 1696 , wedr. van Sophia van Os; tr. 2e Amersfoort 15 april 1704 Antony van Nieuwenburgh ( IVa ).

IVb. Gerardus Nieuburgh , ged. Amersfoort 11 aug. 1659 , † na 1721 , tr. 1e (ondertr. Amersfoort 10 maart) 1680 Aertje Martens van Kempen , † vóór 1693 , dr. van Marten Henriksen en Gerritje Aerts van Arck; tr. 2e Amersfoort 31 maart 1692 Margrieta Theunis Buijs , wed. van Gerrit Martensz van Kempen.
Uit het eerste huwelijk:
1. Arnoldus Nieuwenburgh , † na 1721 .
2. Gerritje Nieuwenburgh , † na 1721 .
3. Huberta Nieuwenburgh , † na 1721 .
4. Martinus Nieuwenburgh , † na 1721 .

IVc. Johannes Nieuwburg , ged. Amersfoort 13 okt. 1661 , † 1698 , tr. Amersfoort 1 febr. 1685 Aleyda van Kempen , † na 1722 , dr. van Marten Henriksen en Gerritje Aerts van Arck.
Uit dit huwelijk:
1. Gerritje Nieuwenburgh , ged. Amersfoort 6 juni 1688 .
2. Barent , volgt V .
3. Maerten Nieuwenburg , ged. Amersfoort 9 nov. 1690 .
4. Aartje Nieuwenburg , ged. Amersfoort okt. 1692 , † na 1728 .

V. Barent Nieuwenburg , ged. Amersfoort 3 nov. 1689 , verwer, † vóór 1743 , tr. 1e vóór 1724 Cornelia Plettenburgh ; tr. 2e vóór 1729 Elisabeth Cocq , † vóór 1774 .
Uit het eerste huwelijk:
1. Johannes Nieuwenburg , ged. Amersfoort 14 dec. 1723 .
Uit het tweede huwelijk:
2. Johannes Nieuwenburg , ged. Amersfoort 20 mei 1728 , † vóór 1730 .
3. Johannes Nieuwenburg , ged. Amersfoort 21 april 1729 .
4. Henderik Nieuwenburg , ged. Amersfoort 28 sept. 1732 .
5. Willemina Everarda Nieuwenburg , ged. Amersfoort 13 sept. 1733 .
6. Evert Nieuwenburg , ged. Amersfoort 29 dec. 1734 .
7. Bregje Nieuburg , ged. Amersfoort 29 jan. 1736 .
8. Wilhelmus Nieuwenburg , ged. Amersfoort 18 april 1737 .
9. Wiillemijntje Nieuwenburg , ged. Amersfoort 3 april 1738 .
10. Aleijda Nieuwenburg , ged. Amersfoort 9 mei 1739 .

IIIc. Marten Gerritsen Nieuwenburgh , ged. Amersfoort 11 sept. 1636 , boekverkoper (1669), † na 1681 , tr. Bunschoten febr. 1662 Margrieta de Roij , geb. Bunschoten?.
Uit dit huwelijk:
1. Willemijntjen Nieuwenburgh , ged. Amersfoort 30 okt. 1662 .
2. Gerardus Nieuwenburgh , ged. Amersfoort 13 okt. 1663 .
3. Anna Nieuwenburgh , ged. Amersfoort 13 jan. 1665 .
4. Hadewig Nieuwenburgh , ged. Amersfoort 13 maart 1666 .
5. Jacoba Nieuwenburgh , ged. Amersfoort 28 sept. 1666 , tr. (ondertr. Amersfoort 1 april) 1702 Hendrik Vermeer .
6. Judit Nieuwenburgh , ged. Amersfoort 26 sept. 1669 .
7. Wijntie Niwenburgh , ged. Amsterdam 16 nov. 1672 .


Gegenereerd met Aldfaer 4.2 op 24 jan. 2015 17:07
Bestand D:\Aldfaer\Radstok\Radstok