Genealogie van Jan Michiels Middelhoven


I. Jan Michiels Middelhoven , geb. omstr. 1530 , houtkoper/impostmeester, tr. Mechteld Pietersdr , † na 1585 .
Uit dit huwelijk:
1. Dochter, tr. (ondertr. ) vóór 1586 Cornelis Pieters .
2. Michael Jansz , volgt II .

II. Michael Jansz Middelhoven , geb. Dordrecht 1562 , predikant te Voorschoten en Rotterdam, † Leiden 1638 , tr. (ondertr. Leiden 12 april) 1586 Sara Andriesdr Hessix , geb. Meessen?, † na 1632 , dr. van Andries.
Uit dit huwelijk:
1. Machtelt Michielsdr Middelhoven , † na 1631 , tr. vóór 1623 Claes Jansz , † vóór 1623 .
2. Eva Michaelsdr Middelhoven , tr. (ondertr. Leiden 31 maart) 1620 Kaerl de Hoorn , geb. Nieukerke, koopman, † na 1636 .
3. Isaac Middelhoven , predikant Noord-Gouwe (1634), † okt. 1637 .
4. Michaël , volgt IIIa .
5. Joannes Michielsz , volgt IIIb .
6. Sara Middelhoven , geb. 1596 , † na 1638 .
7. Abraham , volgt IIIc .
8. Nathaniël Middelhoven , geb. omstr. 1598 , predikant Katwijk aan Zee (1624-1634) en Rotterdam, † Rotterdam 11 maart 1639 .
9. Florentius Middelhoven , geb. Voorschoten 1599 , predikant Kamerijk / Scheveningen / Batavia, tr. (ondertr. ’s-Gravenhage 6 sept.) 1620 Anna van Straeten ; zij hertr. (ondertr. Batavia NOI 12 jan.) 1634 Troylus Lowell.
10. Samuël , volgt IIId .
11. Daniël , volgt IIIe .

IIIa. Michaël Middelhoven , student theologie, kandidaat Castricum 1637-, Renswoude 1638-, predikant Kloetinge 1649-1650, predikant Buren 1650-, † 1652 , tr. (ondertr. Dordrecht 21 maart) 1638 Cornelia van der Hoeven .
Uit dit huwelijk:
1. Eva Middelhoven , ged. Rotterdam 15 juli 1638 .
2. Maria Middelhoven , ged. Dordrecht 1 okt. 1639 .
3. Sara Middelhoven , ged. Dordrecht 21 jan. 1642 .
4. Anthoni Middelhoven , ged. Dordrecht 19 aug. 1643 .
5. Michiel Middelhoven , ged. Dordrecht 30 april 1645 .

IIIb. Joannes Michielsz van Middelhoven , geb. 1587 , predikant te Lisse van 1612 tot 1617; Rector te Haarlem tot schorsing in 1626., vermeld, † Leiden, tr. (ondertr. Leiden 19 april) 1613 Catharyna Kestemans , geb. 1594 , dr. van Lieven Pieterse Cersteman en Hester Pietersdr van Breda.
Uit dit huwelijk:
1. Lieve Middelhoven , † vóór 1645 .
2. Geertruijd van Middelhoven , geb. Lisse 1616 , begr. Amsterdam 30 juli 1682 , tr. Haarlem 11 maart 1660 Pieter Mortier , † 1663 .
3. Michiel Joannisz , volgt IVa .
4. Johannes , volgt IVb .
5. Isaac van Middelhoven , ged. Haarlem 18 jan. 1624 .
6. Hester van Middelhoven , ged. Haarlem 7 april 1626 , tr. Renswoude 7 juni 1652 Cornelis Evertssen Sternhoven , geb. Bommel, glaesschrijver / schepen van Wijck; hij hertr. (ondertr. Wijk bij Duurstede 16 maart) 1663 Cornelia van Overmeer.

IVa. Michiel Joannisz van Middelhoven , geb. Lisse vóór 1620 , predikant te Heemskerk en Castricum (1637), Renswoude (1638), Kloetinge (1648 of 1649), Buren (1650), † Buren 2 nov. 1651 , tr. Utrecht 18 april 1637 Grietgen Dircksdr de Ridder , ged. Utrecht 25 april 1613 , begr. ald. 20 okt. 1673 , dr. van Dirk en Adriana Gerritsdr van Domselaer.
Uit dit huwelijk:
1. Johanna van Middelhoven , † Amerongen 6 jan. 1738 , tr. 1e Utrecht 26 okt. 1665 Pieter Jansse van Rijkelijkhuisen , geb. Utrecht, kleermaker, † Utrecht 8 sept. 1673 , zn. van Jan en Trijntgen Peters en wedr. van Lyntjen van Sonsbeek; tr. 2e (ondertr. Utrecht 11 nov.) 1675 Marcus Renssen , koster van de Andrieskerk (1677/94), † 1698 , zn. van Thomas en Engeltje Alberts en wedr. van Maria van Cleef.
2. Kind, † na 1652 .
3. Kind, † na 1652 .
4. Cataryna van Middelhoven , ged. Renswoude 19 juli 1640 , † na 1676 .
5. Sara van Middelhoven , ged. Renswoude 1 aug. 1641 , † na 1688 , tr. Amerongen 16 mei 1680 Baltus de Wael , ged. Mijdrecht, † Na 1688.
6. Elisabeth van Middelhoven , ged. Rhenen 17 dec. 1645 , † vóór 1671 .
7. Dirkgen van Middelhoven , geb. vóór 1652 , † na 1676 .
8. Michiel van Middelhoven , ged. Renswoude 14 mei 1652 , † vóór 1671 .

IVb. Johannes van Middelhoven , ged. Haarlem 17 febr. 1622 , bakker, † Veenendaal 28 nov. 1669 , tr. Renswoude 14 mei 1643 Aaltje Antonis / Teunisse van Hoeven , † na 1676 .
Uit dit huwelijk:
1. Katarina Johannis van Middelhoven , ged. Amsterdam 13 maart 1644 , tr. Veenendaal 26 maart 1676 Cornelis Dircksen van Couwenhoven .
2. Johannis van Middelhoven , ged. Amsterdam 6 aug. 1645 , † vóór 1649 .
3. Johannes van Middelhoven , ged. Amsterdam 8 sept. 1648 , tr. Wageningen (ondertr. Veenendaal 4 jan.) 1685 ) Geertruijd Domselaar , wed. van Eduart de Heus.
4. Isaacq , volgt V .

V. Isaacq van Middelhoven , geb. Veenendaal 1660 , † na 1727 , tr. 1e Veenendaal 9 aug. 1685 Cornelia Berents van Clarenbeek ; tr. 2e Scherpenzeel 3 febr. 1689 Neeltien de Leeuw , † na 1727 .
Uit het eerste huwelijk:
1. Niesjen van Middelhoven , ged. Veenendaal St 19 sept. 1686 .
Uit het tweede huwelijk:
2. Lidia van Middelhoven , † na 1726 .
3. Aeltien van Middelhoven , ged. Veenendaal 2 nov. 1690 .
4. Johannes van Middelhoven , ged. Veenendaal 9 okt. 1692 , † vóór 1698 .
5. Catrijntje van Middelhoven , ged. Veenendaal 8 maart 1694 , † na 1726 , tr. Veenendaal 28 juni 1716 Jurriaen Langevelt , † na 1726 .
6. Johannes van Middelhoven , ged. Veenendaal 10 okt. 1697 , † na 1726 .
7. Jannetien van Middelhoven , ged. Veenendaal 12 jan. 1699 , † na 1726 , tr. (ondertr. Veenendaal 6 april) 1721 Jan de Wael , † na 1726 .

IIIc. Abraham van Middelhoven , geb. Voorschoten omstr. 1597 , 1637: student theologie; predikant te Weerselo van 1638 tot 1657, gestopt wegens ziekte., † Weerselo 4 mei 1658 , tr. (ondertr. Leiden 26 aug.) 1637 Claertgen Sibelius .
Uit dit huwelijk:
1. Caspares van Middelhoven , geb. Weerselo, student te Deventer, † Deventer 15 aug. 1667 .
2. Sara van Middelhoven , † vóór 1676 , tr. 1e Meyndert Hermanusz Crouger , † vóór 1673 ; tr. 2e (ondertr. Batavia NOI 1 sept.) 1672 Pieter Mortier , ged. Amsterdam 1 maart 1648 , goudsmid, zn. van Pieter en Geertruijd van Middelhoven ( IIIb,2 ); hij hertr. (ondertr. Batavia NOI 17 okt.) 1675 Clara Mits.
3. Lysbeth van Middelhoven , geb. Weerselo 1642 , † Amsterdam 11 sept. 1684 , tr. (ondertr. Amsterdam 20 maart) 1671 Pieter van Stryen , geb. 1644 ; hij hertr. (ondertr. Amsterdam 9 maart) 1685 Elsje Barens.

IIId. Samuël Middelhoven , ged. 1611 , 1631: student theologie, predikant Voorschoten, † Voorschoten 1638 , tr. (ondertr. Leiden 18 dec. 1631) Lysbeth Gillesdr van Houcke .
Uit dit huwelijk:
1. Christijntge Middelhoven , ged. Leiden 24 okt. 1632 .
2. Johannis Middelhoven , ged. Voorschoten 24 okt. 1633 .

IIIe. Daniël Middelhoven , geb. Voorschoten 1612 , predikant Tholen (1638), † Bergen op Zoom 23 mei 1670 , tr. (ondertr. Bergen op Zoom 17 dec. 1642) Johanna Liens .
Uit dit huwelijk:
Michaël Middelhoven , geb. Tholen april 1645 , kandidaat Wouw 1669-, predikant Zaamslag 1677-, † Axel 1 juli 1706 , tr. 1e (ondertr. Delft 11 juni) 1676 Adriana Jacoba van Wielant , † 8 aug. 1680 ; tr. 2e Zaamslag 19 april 1683 Sara d’Harp , ged. Axel 16 jan. 1667 , † Tholen 1730 .


Gegenereerd met Aldfaer 4.2 op 24 jan. 2015 16:44
Bestand D:\Aldfaer\Radstok\Radstok