Parenteel van Cornelis Radtstak

I. Cornelis Radtstak, ged. Leersum 25 dec. 1748, begr. ’s Graveland 20 april 1801, zn. van Jan Ratstaek en Gerrigje Cornelisse Steenbeek, tr. Hilversum 5 maart 1786 Fijtje van den Bosch, geb. Hilversum omstr. 1751, spinster, † Hilversum 30 jan. 1826, echtg. van Jan van Lint.

Uit dit huwelijk:

1. Jan, volgt IIa.

2. Johannes Ratstok, ged. Hilversum 4 april 1790, metselaar, † Hilversum 2 april 1830.

3. Dirk, volgt IIb.

4. Hendrik, volgt IIc.

5. Geertruij Raapstok, geb. ’s Graveland 10 april 1799, † De Bilt 4 jan. 1842.


IIa. Jan Raatstok, ged. Hilversum 11 febr. 1787, tuinman/daghuurder(1835), † Amersfoort 24 dec. 1847, tr. Amersfoort 2 aug. 1815 Geertruij van Danswijk, ged. Amersfoort 9 jan. 1794, dienstmeid in 1815, later (1850/1860) baker/kraambewaarster, † Amersfoort 6 febr. 1867.

Uit dit huwelijk:

1. Cornelis Rapstok, geb. Amersfoort 27 nov. 1815, fusilier te Utrecht, † Utrecht 29 juli 1836.

2. Hendrika, volgt IIIa.

3. Jan Rapstok, geb. Amersfoort 16 jan. 1820, † ald. 2 april 1832.

4. Pieter, volgt IIIb.

5. Jansje, volgt IIIc.

6. Sophia, volgt IIId.

7. Antonie Rapstok, geb. Amersfoort 15 dec. 1828.

8. Geertruida Pieternella, volgt IIIe.

9. Cornelia, volgt IIIf.

10. Antonia Rapstok, geb. Amersfoort 10 april 1837, dienstbode, † Amsterdam 14 jan. 1918.

IIIa. Hendrika Rapstok, geb. Amersfoort 7 okt. 1817, † ald. 30 aug. 1877, tr. Haarlem 30 dec. 1840 Johan Everhard Neuhaus, geb. Nijmegen 5 april 1820, in 1840 derde stuurman ter koopvaardij, in 1866 kollekteur, † Amsterdam 31 mei 1866.

Uit dit huwelijk:

1. Johanna Elisabeth Neuhaus, geb. Amsterdam 20 febr. 1842, † vóór 1852.

2. Johan Casper Everhard Neuhaus, geb. 1843, † Amersfoort 14 okt. 1843.

3. Johan Casper Everhard Neuhaus, geb. Haarlem 27 jan. 1845, † Rotterdam 10 juni 1869, tr. vóór 1870 Wilhelmine Schlössel.

IIIb. Pieter Rapstok, geb. Amersfoort 8 dec. 1821, kleermaker, † Zijpe 12 jan. 1877, tr. Zijpe 1 sept. 1855 Aafje Ambuul, geb. St.Maarten 9 okt. 1825, dienstbode te Koedijk, † Zijpe 18 maart 1898.

Uit dit huwelijk:

1. Jan Rapstok, geb. Zijpe 24 april 1856, † ald. 12 sept. 1856.

2. Geertruida Rapstok, geb. Zijpe 1 maart 1859, † ald. 1 sept. 1859.

3. Bregtje, volgt IVa.

4. Geertruida, volgt IVb.

IVa. Bregtje Rapstok, geb. Zijpe 15 dec. 1860, † ald. 8 maart 1887, tr. Zijpe 19 april 1884 Louwrens Oom, geb. Zijpe 5 mei 1852, arbeider, † Zijpe 26 maart 1913; hij hertr. Zijpe 10 sept. 1887 Bregtje Schotvanger.

Uit dit huwelijk:

1. Antje Oom, geb. Zijpe omstr. 1883, tr. Zijpe 14 aug. 1909 Peter Kouwenberg.

2. Pieter Oom, geb. Zijpe omstr. 1885, goederenbesteller, tr. Amsterdam 9 april 1931 Christina Carolina Gerarda Kemper, geb. Amsterdam 1879.

3. Levenloze dochter, geb. Zijpe 14 jan. 1887.

Bron Schager Courant 1935

IVb. Geertruida Rapstok, geb. Zijpe 23 aug. 1863, † ald. 5 juni 1942, tr. Schagen 29 jan. 1886 Gerbrand Kruit, geb. Schagen 23 mei 1863, (boeren)arbeider / landbouwer, † Zijpe 9 aug. 1952.

Uit dit huwelijk:

1. Arie Kruit, geb. Schagen 1 nov. 1886, † na 1967, tr. Zijpe 1 maart 1913 Elisabeth Kossen, geb. 4 febr. 1889, † na 1967.

2. Pieter Kruit, geb. Schagen 18 juli 1888, boerenarbeider, † vóór 1969, tr. Callantsoog 17 sept. 1910 Grietje de Leeuw, geb. Callantsoog 24 april 1890, † 8 febr. 1968.

3. Simon Kruit, geb. Schagen 7 febr. 1890, tr. Callantsoog 22 mei 1926 Anna de Boorder.

4. Arend Kruit, geb. Schagen 30 aug. 1892, † na 1911.

5. Catharina Margaretha Kruit, geb. Schagen 29 juli 1895, † Alkmaar 15 nov. 1949, tr. Callantsoog 29 mei 1920 Cornelis Rampen, geb. Zijpe 1893, landbouwer.

6. Jan Kruit, geb. Schagen 18 jan. 1898, † ald. 27 april 1898.

7. Aafje Bregetta Kruit, geb. Schagen 15 maart 1899, tr. Callantsoog 29 april 1922 Cornelis de Boorder, geb. Den Helder 7 juli 1895, landbouwer.

8. Geertruida Gerdina Kruit, geb. Callantsoog 1907, † ald. 12 mei 1907.

IIIc. Jansje Rapstok, geb. Amersfoort 3 juni 1824, naaister, † Amsterdam 8 nov. 1849, tr. Amsterdam 18 april 1849 Adriaan Verhagen, geb. Vught 12 dec. 1817, sjouwer, bediende in Artis 1862-, † na 1861; hij hertr. Amsterdam 15 okt. 1851 Hermina Jacoba Zwart, tr. 3e 2 jan. 1856 Ariaantje van de Lagemaat en tr. 4e Amsterdam 10 april 1861 Alberdina Hendrika Huls.

Uit dit huwelijk:

1. Johanna Verhagen, geb. Amersfoort 12 maart 1845, † Medemblik 16 febr. 1890, tr. Amsterdam 4 nov. 1868 Wouter van den Hoek; hij hertr. Amsterdam 6 juli 1892 Anna Verhagen (IVc).

2. Anna, volgt IVc.

IVc. Anna Verhagen, geb. Amersfoort 22 mei 1847, † na 1911, tr. Amsterdam 6 juli 1892 Wouter van den Hoek, wedr. van Johanna Verhagen (IIIc,1).

Haar dochter:

Anna Margaretha Verhagen, geb. Amsterdam 19 okt. 1870.

IIId. Sophia Rapstok, geb. Amersfoort 28 juli 1826, dienstbode/naaister, † Amersfoort 25 nov. 1892, tr. Amersfoort 11 jan. 1854 Antonie Jagtenberg, geb. Amersfoort 23 nov. 1829, barbier, † Amersfoort 6 aug. 1866.

Haar zoon:

1. Johannes Rapstok, geb. Amsterdam 14 febr. 1850, † ald. 27 maart 1851.

Uit het huwelijk:

2. Willem Wandert Jagtenberg, geb. Amersfoort 6 april 1854, † ald. 29 mei 1900.

3. Geertruida Jagtenberg, geb. Amersfoort 19 febr. 1856, † ald. 24 jan. 1933.

4. Hendrik Jan Jagtenberg, geb. Amersfoort 7 aug. 1858, † ald. 6 mei 1859.

IIIe. Geertruida Pieternella Rapstok, geb. Amersfoort 17 aug. 1832, dienstbode, † Den Helder 25 maart 1903, tr. 1e N.N.; tr. 2e Arnhem 26 dec. 1872 Adrianus Maas Jansen, geb. Arnhem 1833, afslager, † Arnhem 1 maart 1902.

Uit het eerste huwelijk:

1. Geertruida Pieternella Rapstok, geb. Utrecht 24 dec. 1855, † ald. 25 febr. 1857.

Uit het tweede huwelijk:

2. Wilhelmina Geertruida Jansen, geb. Arnhem 1877, tr. Arnhem 20 april 1898 Machiel Evelein, geb. Den Helder 1880, banketbakker.

IIIf. Cornelia Rapstok, geb. Amersfoort 8 mei 1835, mutsenwaster, † Utrecht 13 aug. 1872, tr. Amersfoort 5 aug. 1868 Jan Johan Jacobus Jagtenberg, geb. Amersfoort 16 febr. 1843, tuinman/timmerman; hij hertr. Utrecht 29 jan. 1873 Christina van Kolfschoten.

Uit dit huwelijk:

1. Geertruida Pieternella Hendrica Jagtenberg, geb. Utrecht 31 aug. 1869, † ald. 24 april 1873.

2. Anthonia Jacoba Wilhelmina Jagtenberg, geb. Utrecht 23 april 1871, † ald. 14 juni 1871.

3. Cornelia Jacoba Jagtenberg, geb. Utrecht 9 aug. 1872, † ald. 1 okt. 1872.


IIb. Dirk Ratstok, geb. Hilversum 22 juli 1792, wever/werkman, † Hilversum 23 dec. 1830, tr. Loosdrecht 3 febr. 1816 Jannetje Manten, ged. Nieuw-Loosdrecht 22 nov. 1789, naaister, † Hilversum 12 sept. 1842.

Uit dit huwelijk:

1. Sophia, volgt IIIg.

2. Kors, volgt IIIh.

3. Cornelis Rapstok, geb. Hilversum 6 april 1820, † ald. 15 sept. 1820.

4. Cornelis Rapstok, geb. Hilversum 16 mei 1821, † ald. 6 juni 1821.

5. Neeltje, volgt IIIi.

6. Cornelis Rapstok, geb. Hilversum 9 juni 1823, wever, † Utrecht 3 april 1883, tr. Utrecht 24 sept. 1851 Wilhelmina Petronella van Lent, geb. Utrecht 8 sept. 1824, † ald. 13 juli 1895.

7. Antonie Rapstok, geb. Hilversum 25 mei 1824, † ald. 10 sept. 1824.

8. Antonie, volgt IIIj.

9. Aaltje Rapstok, geb. Loosdrecht 30 juni 1826, † Hilversum 3 aug. 1827.

10. Aaltje Rapstok, geb. Hilversum 31 okt. 1827, † ald. 29 juni 1828.

11. Dirk Rapstok, geb. Hilversum 20 mei 1829, † ald. 7 okt. 1829.

12. Dirk Rapstok, geb. Hilversum 9 okt. 1830, † ald. 13 febr. 1831.

IIIg. Sophia Rapstok, geb. Hilversum 9 juli 1816, † Amsterdam 4 maart 1851, tr. Amsterdam 4 febr. 1846 Hendrik Elderenbosch, geb. Amsterdam 16 maart 1810, winkelier/boekhouder/koopman in brandstoffen, † Amsterdam 28 febr. 1885; hij hertr. Amsterdam 28 jan. 1858 Maria Timmerman.

Uit dit huwelijk:

1. Petrus Hendrik Elderenbosch, geb. Amsterdam 9 nov. 1846, tr. 1e Amsterdam 29 juni 1871 Anna Henriette Lombard; tr. 2e Amsterdam 10 april 1884 Geertruida Weinand.

2. Johanna Sophia Elderenbosch, geb. Amsterdam 9 aug. 1849, tr. Amsterdam 26 april 1883 Amdreas Wijnand.

IIIh. Kors Rapstok, geb. Hilversum 7 okt. 1818, wever/koopman, † Hilversum 4 april 1869, tr. 1e Hilversum 15 aug. 1846 Cornelia Hanekamp, geb. Rotterdam 1816, dienstbaar, † Hilversum 29 maart 1858; tr. 2e Hilversum 13 nov. 1858 Aaltje Stoker, geb. Loosdrecht 4 maart 1832, spinster, † Hilversum 17 febr. 1916, dr. van Jan en Dirkje Timmer; zij hertr. Hilversum 15 sept. 1888 Volkert Jan Scheffer.

Uit het eerste huwelijk:

1. Dirk Rapstok, geb. Hilversum 30 april 1847, † ald. 24 juli 1847.

2. Jan Rapstok, geb. Hilversum 14 okt. 1848, spoelder/wever/werkman/petroleumventer, † Hilversum 20 juli 1918.

3. Jannetje, volgt IVd.

4. Dirk, volgt IVe.

5. Hendrina, volgt IVf.

Uit het tweede huwelijk:

6. Jan Rapstok, geb. Hilversum 5 nov. 1859, † ald. 8 dec. 1859.

7. Sophia, volgt IVg.

8. Dirkje, volgt IVh.

9. Wilhelmina Rapstok, geb. Hilversum 8 april 1865, † ald. 18 juli 1865.

10. Antonie Rapstok, geb. Hilversum 6 febr. 1867, † ald. 3 maart 1867.

11. Neeltje Rapstok, geb. Hilversum 24 mei 1868, † ald. 29 juli 1868.

IVd. Jannetje Rapstok, geb. Hilversum 24 dec. 1849, dienstbode, † Hilversum 5 sept. 1897, tr. Hilversum 10 febr. 1877 Johannis Winkelman, geb. Kesteren 5 febr. 1851, wever te Hilversum, † Hilversum 9 april 1939.

Uit dit huwelijk:

1. Johannes Jan Winkelman, geb. Hilversum 16 maart 1877, † ald. 18 mei 1952, tr. 1e Amsterdam 18 okt. 1899 Heintje Muis, geb. Nijkerk omstr. 1865, † Hilversum 24 dec. 1934; tr. 2e na 1933 Hendrika Lijnsvelt.

2. Cors Cornelis Winkelman, geb. Hilversum 18 mei 1878, † ald. 1 juni 1878.

3. Cornelia Winkelman, geb. Hilversum 19 april 1879, † ald. 7 sept. 1879.

4. Cornelia Winkelman, geb. Hilversum 16 okt. 1880, † ald. 10 febr. 1884.

5. Grietje, volgt Va.

6. Aaltje Winkelman, geb. Hilversum 10 dec. 1883.

7. Cors Winkelman, geb. Hilversum 14 maart 1889, † ald. 17 maart 1889.

Va. Grietje Winkelman, geb. Hilversum 12 mei 1882, tr. Enschede 4 april 1907 Bernardus Hendrikus Oosterholt, geb. Haaksbergen 1877.

Uit dit huwelijk:

1. Wilhelmina Fredrika Jeannette Margaretha Oosterholt, geb. 13 nov. 1907.

2. Johannes Jan Oosterholt, geb. Enschede 11 sept. 1910.

3. Hillegonda Wilhelmina Oosterholt, geb. Enschede 17 febr. 1912.

IVe. Dirk Rapstok, geb. Hilversum 17 maart 1853, slagersknecht/bakker/broodbakkersknecht(1881)/slager(1911), † Hilversum 31 jan. 1942, tr. Hilversum 7 mei 1881 Geertruida Oomen, geb. Ammerzoden (Well) 9 jan. 1853, dienstbode, † Hilversum 19 maart 1920.

Uit dit huwelijk:

1. Kors Rapstok, geb. Hilversum 23 febr. 1882, behanger, schutter / scherpschutter, † Batavia 21 juli 1942, begr. Cemahi, tr. Djokjakarta 3 aug. 1920 Henriette Anna Gerlagh, geb. Tjandi Sewoe (Indonesië) 23 febr. 1885, † Groningen 12 jan. 1963, wed. van Constant Donkers.

2. Roelof, volgt Vb.

3. Adriana Maria Rapstok, geb. Hilversum 3 aug. 1885, dienstbode te Amsterdam, † Hilversum 21 okt. 1923.

4. Cornelia, volgt Vc.

5. Aaltje Rapstok, geb. Hilversum 27 juli 1887, † ald. 23 juni 1888.

6. Jan Rapstok, geb. Hilversum 18 okt. 1888, † ald. 1 nov. 1888.

7. Hendrika Rapstok, geb. Hilversum 27 mei 1890, † ’s-Gravenhage 3 maart 1964, tr. Leeuwarden 30 sept. 1925 Adriaan Gerardus Koornhof, geb. ’s-Gravenhage 18 mei 1895.

8. Aaltje Rapstok, geb. Hilversum 24 sept. 1892, † ald. 23 dec. 1967, tr. Hilversum 18 sept. 1918 Theodorus Antonius Lambertus Simons, geb. Apeldoorn (Wornum) 25 aug. 1887, decoratieschilder, † Hilversum 17 sept. 1969.

9. Jan, volgt Vd.

Vb. Roelof Rapstok, geb. Hilversum 11 maart 1883, schoenmaker, † 1947, tr. Hilversum 27 juni 1917 Willemijntje Haverlag, geb. Hilversum 18 juli 1881, † ald. 12 dec. 1951.

Uit dit huwelijk:

1. Dirk Rapstok, geb. Hilversum 10 maart 1918, † 1943.

2. Jan Rapstok, geb. Hilversum 22 mei 1919, † ald. 7 sept. 2000, tr. Hilversum 2 okt. 1975 Thérèse Ellenbroek.

3. Roelof, volgt VI.

VI. Roelof Rapstok, geb. Hilversum 7 juni 1927, † 5 dec. 2015, tr. Maria Cornelia Christina de Zeeuw, geb. 22 dec. 1930, † 18 juni 2016.

Uit dit huwelijk 2 kinderen.

Vc. Cornelia Rapstok, geb. Hilversum 23 juli 1886, † ald. 30 juni 1962, tr. 1e Hilversum 27 april 1911 Jan Otten, † Hilversum 7 dec. 1929; tr. 2e Hilversum 31 dec. 1930 Wilhelmus Anthonius ten Brinke, geb. Bloemendaal, † Hilversum 5 juli 1945, echtg. van Jifke Feenstra.

Uit het eerste huwelijk:

1. Geertruida Otten, geb. Hilversum 11 sept. 1911.

2. Dirk Otten, geb. Hilversum april 1921.

Vd. Jan Rapstok, geb. Hilversum 18 dec. 1898, schilder, † Hilversum 1 aug. 1974, tr. 1e Terschelling 21 febr. 1924 (echtsch. uitgespr. Amsterdam 1 mei 1925) Tietje Eys, geb. Terschelling omstr. 1904; tr. 2e Hilversum 20 juli 1929 Hendrika Clazina Johanna Schimmel, geb. omstr. 1897, † Hilversum 7 aug. 1975.

Uit het eerste huwelijk:

1. Geertruida Elisabeth Rapstok, geb. Hilversum 1924, † na 1988, tr. Adrianus Johannes van der Vliet, geb. Beverwijk omstr. 1920, † West-Terschelling mei 1988.

Uit het tweede huwelijk:

2. Dirk Rapstok, geb. Hilversum 27 dec. 1931, † ald. 29 dec. 1931.

3. NN Rapstok, tr. 14 juli 1964 Antje Cornelis Gijsberta Vogel, geb. Hilversum 21 jan. 1943, † Zwolle 28 febr. 2010.

4. NN Rapstok, tr. Jannie Hovenier, geb. omstr. 1927, † Enschede 13 aug. 2011.

IVf. Hendrina Rapstok, geb. Hilversum 25 maart 1857, † Utrecht 3 mei 1903, tr. Utrecht 6 april 1881 Cornelis van Doorn, geb. Dodewaard 1857, spoor(weg)beambte, † Utrecht 23 maart 1932, zn. van Jan en Jacoba van der Kast en echtg. van Gerritje Margaretha Beekes.

Uit dit huwelijk:

1. Jan Cornelis van Doorn, geb. Utrecht 14 juli 1882, tr. Utrecht 24 sept. 1908 Maria Everdina Ligteringe, geb. Utrecht 1879.

2. Wilhelmina Petronella van Doorn, geb. 19 nov. 1883, † Oudenrijn 5 sept. 1911.

3. Jacoba Cornelia van Doorn, geb. Utrecht 21 febr. 1885, † Oudenrijn 16 jan. 1905.

4. Cornelis van Doorn, geb. Utrecht 15 sept. 1886, timmerman, tr. Hilversum 10 febr. 1917 Hendrika Johanna Bel, geb. Hilversum 1886.

5. Helena Theodora van Doorn, geb. Utrecht 22 aug. 1888.

6. Johannes Catharinus van Doorn, geb. Utrecht 13 juni 1890, † ald. 13 maart 1896.

7. Cornelia Hendrina van Doorn, geb. Utrecht 26 april 1892, tr. Utrecht 18 mei 1917 Albert Damink, geb. Arnhem 1885.

8. Jansje Clara van Doorn, geb. Utrecht 8 april 1894, † ald. 13 maart 1897.

9. Kors Hendricus van Doorn, geb. Utrecht 26 jan. 1896, † ald. 16 febr. 1897.

10. Hendrina Johanna van Doorn, geb. Utrecht 1 maart 1899, † Oudenrijn 5 juli 1919.

11. Theresa Clara van Doorn, geb. Utrecht 1903, † Amersfoort 28 sept. 1903.

IVg. Sophia Rapstok, geb. Hilversum 19 april 1861, dienstbode, † Hilversum 28 jan. 1890, tr. Hilversum 16 febr. 1884 Jan Das, geb. Hilversum 24 juni 1859, koetsier/opperman/los werkman/voerman, † Hilversum 3 dec. 1947.

Uit dit huwelijk:

1. Cornelis Das, geb. Hilversum 1885, voerman, tr. Hilversum 11 aug. 1915 Adriaantje de Bode, geb. Loosdrecht 1896.

2. Alida Das, geb. Hilversum 1888, tr. Hilversum 16 febr. 1910 Jacob Rinkel.

3. Johanna Das, geb. Hilversum 1889.

IVh. Dirkje Rapstok, geb. Hilversum 8 april 1864, † Baarn 9 juli 1911, tr. ’s Graveland 9 dec. 1892 Jan van Dompselaar, geb. Baarn 6 dec. 1858, arbeider/koster(1923/1928), † Baarn 24 sept. 1939; hij hertr. Hilversum 14 juli 1915 Geertruida Cornelia Boer.

Uit dit huwelijk:

1. Arie van Dompselaar, geb. Baarn 19 okt. 1893, gemeente arbeider, tr. Denekamp 20 sept. 1923 Cornelia van der Kamp, geb. Wierden 1899, dienstbode.

2. Aaltje van Dompselaar, geb. Baarn 24 april 1895, tr. 1e Baarn 23 april 1920 Jan Willem Gombert, geb. Zwolle 1892, † vóór 1929; tr. 2e Amsterdam 25 april 1928 Nicolaas Henricus Wijngaarden, geb. Amsterdam 1889, expediteur, gesch. echtg. van Martha Scharis.

3. Kors van Dompselaar, geb. Baarn 29 nov. 1896, tr. Amersfoort 27 sept. 1922 Hendrika Hazelaar, geb. Amersfoort 1899.

IIIi. Neeltje Rapstok, geb. Hilversum 28 juni 1822, koopvrouw in garen en band/dienstbode in Amsterdam/spinster, † Hilversum 18 mei 1866, tr. Hilversum 21 jan. 1865 Willem Stoker, geb. ’s Graveland 10 nov. 1826, boerenknecht, † Hilversum 9 maart 1866, zn. van Dirk en Aaltje Bos.

Uit dit huwelijk:

Levenloze zoon, geb. Hilversum 16 mei 1866.

IIIj. Antonie Rapstok, geb. (Nieuw-)Loosdrecht 4 juni 1825, broodbakker/opperman, † Zeist 4 juli 1903, tr. Doorn 6 mei 1854 Evertje van de Kamp, geb. Geldersch Veenendaal (gemeente Ede) 1827, † Zeist 21 jan. 1914.

Uit dit huwelijk:

1. Jannetje, volgt IVi.

2. Teunis Rapstok, geb. Zeist 4 maart 1857, schoenmakersknecht, † Zeist 14 febr. 1877.

IVi. Jannetje Rapstok, geb. Zeist 15 sept. 1854, dienstbode, † Zeist 13 dec. 1937, tr. Zeist 4 juni 1886 Johannes van Denderen, geb. Zeist 22 jan. 1844, † ald. 5 april 1894, wedr. van Cornelia Steenveld.

Uit haar relatie met N.N.:

1. Evertje Rapstok, geb. Zeist 2 april 1883, † ald. 15 nov. 1886.

Uit haar huwelijk:

2. Sophia van Denderen, geb. Utrecht 14 sept. 1885, † Zeist 16 okt. 1886.

3. Evertje Anthonia van Denderen, geb. Zeist 16 april 1887, tr. Utrecht 14 juni 1911 Frederik van Gorkom, geb. Utrecht 1886.

4. Willemina Johanna van Denderen, geb. Zeist 14 sept. 1888, tr. Amsterdam 5 maart 1914 Johan Hendrik Versteeg, geb. Amsterdam 1886.

5. Anthonie Everardus van Denderen, geb. Zeist 15 jan. 1890, tr. Zeist 3 juni 1915 Johanna Cornelia de Rooij, geb. Raamsdonkveer 1887.

6. Teunis Petrus van Denderen, geb. Zeist 2 jan. 1892, † Amersfoort 6 nov. 1969, tr. Utrecht 29 nov. 1916 Elisabeth van Loon, geb. Kampen 1892.


IIc. Hendrik Raapstok, ged. ’s Graveland 21 aug. 1796, wever, † Hilversum 18 dec. 1835, tr. Hilversum 10 mei 1828 Caatje Egberts Keers, geb. Hilversum 15 juni 1798, spinster, † Hilversum 30 nov. 1839, wed. van Johan David Metze; zij hertr. Hilversum 22 okt. 1836 Pieter Das.

Uit dit huwelijk:

1. Fijtje, volgt IIIk.

2. Cornelis Rapstok, geb. Hilversum 19 febr. 1830, † ald. 7 april 1830.

3. Jannetje Rapstok, geb. Hilversum 19 febr. 1830, † ald. 8 april 1830.

4. Elbert Radstok, geb. Hilversum 21 febr. 1835, † ald. 7 maart 1835.

IIIk. Fijtje Rapstok, geb. Hilversum 10 febr. 1829, † Amsterdam 27 sept. 1879, tr. Amsterdam 2 jan. 1859 Cornelis Rootlieb, geb. Amsterdam 14 febr. 1828, waagdrager, † Hilversum 29 aug. 1909, wedr. van Wilhelmina Alleyn; hij hertr. Amsterdam 19 april 1883 Johanna Louisa Barendina Schulmijer.

Uit dit huwelijk:

1. Maria Alida Hendrika Rootlieb, geb. Amsterdam 19 okt. 1860, tr. Amsterdam 20 sept. 1888 Johann Philip Jacob Schulmaijer, geb. Amsterdam omstr. 1840, † Hilversum 4 nov. 1908.

2. Cornelis Rootlieb, geb. Amsterdam 19 sept. 1863, arts, † Bloemendaal 25 dec. 1917, tr. Amsterdam 2 febr. 1896 Margaretha Elisabeth Peters, geb. Amsterdam omstr. 1872.

3. Levenloos vrouwelijk kind Rootlieb, levenloze dochter, geb. Amsterdam 19 juli 1866.

4. Levenloos mannelijk kind Rootlieb, levenloze zoon, geb. Amsterdam 19 juli 1866.

5. Hendrik Jan Rootlieb, geb. Amsterdam 29 nov. 1869, apotheker, † Den Helder 28 mei 1938, tr. Den Helder 26 juni 1908 Helena Barendina Schulmaijer, geb. Den Helder 1873.Gegenereerd met Aldfaer 8.1 op 26 sept. 2020 10:17:54
Bestand C:\Users\krabs\Documents\Aldfaer\Stambomen\Radstok versie sept 2019_202006221339_202006281618