Genealogie van Jan Ratstaek


I. Jan Ratstaek, geb. Varsseveld 1709, † 1773, begr. Woudenberg 9 juli 1773, tr. Leersum 20 maart 1746 Gerrigje Cornelisse Steenbeek, ged. Leersum 8 okt. 1713, † ald. sept. 1758, dr. van Cornelis Jordense en Feijgje Reijers.

Uit dit huwelijk:

1. Dirk, volgt IIa.

2. Cornelis, volgt IIb.IIa. Dirk Ratstaak, geb. Leersum 6 febr. 1747, † Eemnes 1781, tr. Eemnes-Binnen 7 juni 1778 Anna Hermina Knoppert, ged. Eemnes-Binnendijks 31 jan. 1751, † Eemnes 20 aug. 1811, dr. van Willem en Aeltien van Essen; zij hertr. Eemnnes 21 maart 1784 Jan Roodhart.

Uit dit huwelijk:

1. Martijntje Ratstok, geb. Eemnes-Binnen 6 juli 1779, zonder beroep, † Zeist 6 okt. 1811, tr. de Vuursche 10 mei 1807 Tijs van Ginkel, ged. de Vuursche 25 febr. 1781, daghuurder, † Baarn 4 febr. 1863; hij hertr. Baarn 18 dec. 1813 Aaltje van Someren en tr. 3e de Vuursche 1 maart 1834 Hendrikje Willemsen.

2. Willem, volgt IIIa.


IIIa. Willem Ratstok, geb. Eemnes-Binnen 29 jan. 1781, daghuurder, † Eemnes 8 sept. 1850, tr. Baarn 25 mei 1806 Margaretha van Zeijst, geb. Baarn 28 juni 1784, † ald. 6 maart 1846, begr. Eemnes, dr. van Hendrik Jansen en Gijsbertje Zelfsen van den Hoek.

Uit dit huwelijk:

1. Dirk Radstok, geb. Baarn 5 april 1807.

2. Teunis Ratstok, geb. Eemnes-Binnen 18 febr. 1810, kleermaker, † Eemnes-Binnen 15 jan. 1846, tr. Hilversum 17 maart 1838 Anna Hogenbirk, geb. Hilversum 12 mei 1809, schoonmaakster, † Baarn 18 maart 1879; zij hertr. Baarn 10 sept. 1847 Jan de Ridder.

3. Hendrik, volgt IVa.

4. Gijsbertje Radstok, geb. Baarn 23 juni 1816, † ald. 11 juli 1849, tr. Baarn 17 jan. 1845 Nicolaas Biggendorp, geb. Ellecom 14 april 1810, timmerman/arbeider/kolonist(1862), † Ommerschans 6 maart 1862.

5. Gerrit Radstok, geb. Baarn 15 april 1819, fuselier bij de 10de afdeling infanterie, † Baarn 3 juni 1839, begr. Eemnes 4 juni 1839.

6. Johanna Hermina Radstok, geb. Baarn 20 dec. 1822, zonder beroep, † Baarn 10 febr. 1846.


IVa. Hendrik Radstok, geb. Eemnes 3 dec. 1811, werkman, † Baarn 7 sept. 1858, tr. 1e Hilversum 3 mei 1834 Weijntje Knollenburg, geb. Hilversum 16 aug. 1809, dienstbaar, † Hilversum 10 juni 1837; tr. 2e Baarn 20 (kerkelijk 22) juli 1838 Neeltje van Velsen, geb. Amsterdam 7 juli 1802, † Baarn 7 jan. 1860, wed. van Jan Deijs.

Uit het eerste huwelijk:

1. Willem, volgt Va.

2. Pieter Radstok, geb. Hilversum 31 okt. 1836, spinner, † Baarn 16 nov. 1854.

Uit het tweede huwelijk:

3. Jan Radstok, geb. Baarn 18 sept. 1839, arbeider, † Baarn 29 jan. 1860.

4. Grietje Radstok, geb. Baarn 8 okt. 1841, † ald. 25 okt. 1850.

5. Gijsbertje Radstok, geb. Baarn 23 nov. 1844, † Hilversum 9 dec. 1920, tr. Amersfoort 21 nov. 1866 Martinus Lasterie, geb. Amersfoort 26 maart 1843, stukadoor, † vóór 1921.


Va. Willem Radstok, geb. Hilversum 7 jan. 1835, arbeider/tuinman, † Baarn 5 maart 1918, tr. 1e Baarn 17 nov. 1860 Petronella Lens, geb. Amsterdam 21 febr. 1820, † Baarn 10 jan. 1894, wed. van Evert Grootvelt; tr. 2e 1894 Barbara van der Velde, geb. Amsterdam 1 maart 1856, dienstbode, † Baarn 8 mei 1901; tr. 3e Baarn 4 okt. 1901 Melisje Bouwheer, geb. Barneveld 23 okt. 1850, † Baarn 2 febr. 1941.

Uit het tweede huwelijk:

Wijntje Hendrika Radstok, geb. Baarn 12 mei 1896, ged. Amsterdam 21 juni 1896, verpleegster / houdster van een rusthuis, † 1967, begr. Harderwijk 2 dec. 1967, tr. Amsterdam 12 sept. 1935 Jan Gherhard Perk, geb. Rotterdam 7 maart 1909, † Utrecht 15 jan. 1960, begr. Harderwijk 19 jan. 1960.
IIb. Cornelis Radtstak, ged. Leersum 25 dec. 1748, begr. ’s Graveland 20 april 1801, tr. Hilversum 5 maart 1786 Fijtje van den Bosch, geb. Hilversum omstr. 1751, spinster, † Hilversum 30 jan. 1826, echtg. van Jan van Lint.

Uit dit huwelijk:

1. Jan, volgt IIIb.

2. Johannes Ratstok, ged. Hilversum 4 april 1790, metselaar, † Hilversum 2 april 1830.

3. Dirk, volgt IIIc.

4. Hendrik, volgt IIId.

5. Geertruij Raapstok, geb. ’s Graveland 10 april 1799, † De Bilt 4 jan. 1842.


IIIb. Jan Raatstok, ged. Hilversum 11 febr. 1787, tuinman/daghuurder(1835), † Amersfoort 24 dec. 1847, tr. Amersfoort 2 aug. 1815 Geertruij van Danswijk, ged. Amersfoort 9 jan. 1794, dienstmeid in 1815, later (1850/1860) baker/kraambewaarster, † Amersfoort 6 febr. 1867.

Uit dit huwelijk:

1. Cornelis Rapstok, geb. Amersfoort 27 nov. 1815, fusilier te Utrecht, † Utrecht 29 juli 1836.

2. Hendrika Rapstok, geb. Amersfoort 7 okt. 1817, † ald. 30 aug. 1877, tr. Haarlem 30 dec. 1840 Johan Everhard Neuhaus, geb. Nijmegen 5 april 1820, in 1840 derde stuurman ter koopvaardij, in 1866 kollekteur, † Amsterdam 31 mei 1866.

3. Jan Rapstok, geb. Amersfoort 16 jan. 1820, † ald. 2 april 1832.

4. Pieter, volgt IVb.

5. Jansje Rapstok, geb. Amersfoort 3 juni 1824, naaister, † Amsterdam 8 nov. 1849, tr. Amsterdam 18 april 1849 Adriaan Verhagen, geb. Vught 12 dec. 1817, sjouwer, bediende in Artis 1862-, † na 1861; hij hertr. Amsterdam 15 okt. 1851 Hermina Jacoba Zwart, tr. 3e 2 jan. 1856 Ariaantje van de Lagemaat en tr. 4e Amsterdam 10 april 1861 Alberdina Hendrika Huls.

6. Sophia Rapstok, geb. Amersfoort 28 juli 1826, dienstbode/naaister, † Amersfoort 25 nov. 1892, tr. Amersfoort 11 jan. 1854 Antonie Jagtenberg, geb. Amersfoort 23 nov. 1829, barbier, † Amersfoort 6 aug. 1866.

7. Antonie Rapstok, geb. Amersfoort 15 dec. 1828.

8. Geertruida Pieternella Rapstok, geb. Amersfoort 17 aug. 1832, dienstbode, † Den Helder 25 maart 1903, tr. 1e N.N.; tr. 2e Arnhem 26 dec. 1872 Adrianus Maas Jansen, geb. Arnhem 1833, afslager, † Arnhem 1 maart 1902.

9. Cornelia Rapstok, geb. Amersfoort 8 mei 1835, mutsenwaster, † Utrecht 13 aug. 1872, tr. Amersfoort 5 aug. 1868 Jan Johan Jacobus Jagtenberg, geb. Amersfoort 16 febr. 1843, tuinman/timmerman; hij hertr. Utrecht 29 jan. 1873 Christina van Kolfschoten.

10. Antonia Rapstok, geb. Amersfoort 10 april 1837, dienstbode, † Amsterdam 14 jan. 1918.


IVb. Pieter Rapstok, geb. Amersfoort 8 dec. 1821, kleermaker, † Zijpe 12 jan. 1877, tr. Zijpe 1 sept. 1855 Aafje Ambuul, geb. St.Maarten 9 okt. 1825, dienstbode te Koedijk, † Zijpe 18 maart 1898.

Uit dit huwelijk:

1. Jan Rapstok, geb. Zijpe 24 april 1856, † ald. 12 sept. 1856.

2. Geertruida Rapstok, geb. Zijpe 1 maart 1859, † ald. 1 sept. 1859.

3. Bregtje Rapstok, geb. Zijpe 15 dec. 1860, † ald. 8 maart 1887, tr. Zijpe 19 april 1884 Louwrens Oom, geb. Zijpe 5 mei 1852, arbeider, † Zijpe 26 maart 1913; hij hertr. Zijpe 10 sept. 1887 Bregtje Schotvanger.

4. Geertruida Rapstok, geb. Zijpe 23 aug. 1863, † ald. 5 juni 1942, tr. Schagen 29 jan. 1886 Gerbrand Kruit, geb. Schagen 23 mei 1863, (boeren)arbeider / landbouwer, † Zijpe 9 aug. 1952.


IIIc. Dirk Ratstok, geb. Hilversum 22 juli 1792, wever/werkman, † Hilversum 23 dec. 1830, tr. Loosdrecht 3 febr. 1816 Jannetje Manten, ged. Nieuw-Loosdrecht 22 nov. 1789, naaister, † Hilversum 12 sept. 1842.

Uit dit huwelijk:

1. Sophia Rapstok, geb. Hilversum 9 juli 1816, † Amsterdam 4 maart 1851, tr. Amsterdam 4 febr. 1846 Hendrik Elderenbosch, geb. Amsterdam 16 maart 1810, winkelier/boekhouder/koopman in brandstoffen, † Amsterdam 28 febr. 1885; hij hertr. Amsterdam 28 jan. 1858 Maria Timmerman.

2. Kors, volgt IVc.

3. Cornelis Rapstok, geb. Hilversum 6 april 1820, † ald. 15 sept. 1820.

4. Cornelis Rapstok, geb. Hilversum 16 mei 1821, † ald. 6 juni 1821.

5. Neeltje Rapstok, geb. Hilversum 28 juni 1822, koopvrouw in garen en band/dienstbode in Amsterdam/spinster, † Hilversum 18 mei 1866, tr. Hilversum 21 jan. 1865 Willem Stoker, geb. ’s Graveland 10 nov. 1826, boerenknecht, † Hilversum 9 maart 1866, zn. van Dirk en Aaltje Bos.

6. Cornelis Rapstok, geb. Hilversum 9 juni 1823, wever, † Utrecht 3 april 1883, tr. Utrecht 24 sept. 1851 Wilhelmina Petronella van Lent, geb. Utrecht 8 sept. 1824, † ald. 13 juli 1895.

7. Antonie Rapstok, geb. Hilversum 25 mei 1824, † ald. 10 sept. 1824.

8. Antonie, volgt IVd.

9. Aaltje Rapstok, geb. Loosdrecht 30 juni 1826, † Hilversum 3 aug. 1827.

10. Aaltje Rapstok, geb. Hilversum 31 okt. 1827, † ald. 29 juni 1828.

11. Dirk Rapstok, geb. Hilversum 20 mei 1829, † ald. 7 okt. 1829.

12. Dirk Rapstok, geb. Hilversum 9 okt. 1830, † ald. 13 febr. 1831.


IVc. Kors Rapstok, geb. Hilversum 7 okt. 1818, wever/koopman, † Hilversum 4 april 1869, tr. 1e Hilversum 15 aug. 1846 Cornelia Hanekamp, geb. Rotterdam 1816, dienstbaar, † Hilversum 29 maart 1858; tr. 2e Hilversum 13 nov. 1858 Aaltje Stoker, geb. Loosdrecht 4 maart 1832, spinster, † Hilversum 17 febr. 1916, dr. van Jan en Dirkje Timmer; zij hertr. Hilversum 15 sept. 1888 Volkert Jan Scheffer.

Uit het eerste huwelijk:

1. Dirk Rapstok, geb. Hilversum 30 april 1847, † ald. 24 juli 1847.

2. Jan Rapstok, geb. Hilversum 14 okt. 1848, spoelder/wever/werkman/petroleumventer, † Hilversum 20 juli 1918.

3. Jannetje Rapstok, geb. Hilversum 24 dec. 1849, dienstbode, † Hilversum 5 sept. 1897, tr. Hilversum 10 febr. 1877 Johannis Winkelman, geb. Kesteren 5 febr. 1851, wever te Hilversum, † Hilversum 9 april 1939.

4. Dirk, volgt Vb.

5. Hendrina Rapstok, geb. Hilversum 25 maart 1857, † Utrecht 3 mei 1903, tr. Utrecht 6 april 1881 Cornelis van Doorn, geb. Dodewaard 1857, spoor(weg)beambte, † Utrecht 23 maart 1932, zn. van Jan en Jacoba van der Kast en echtg. van Gerritje Margaretha Beekes.

Uit het tweede huwelijk:

6. Jan Rapstok, geb. Hilversum 5 nov. 1859, † ald. 8 dec. 1859.

7. Sophia Rapstok, geb. Hilversum 19 april 1861, dienstbode, † Hilversum 28 jan. 1890, tr. Hilversum 16 febr. 1884 Jan Das, geb. Hilversum 24 juni 1859, koetsier/opperman/los werkman/voerman, † Hilversum 3 dec. 1947.

8. Dirkje Rapstok, geb. Hilversum 8 april 1864, † Baarn 9 juli 1911, tr. ’s Graveland 9 dec. 1892 Jan van Dompselaar, geb. Baarn 6 dec. 1858, arbeider/koster(1923/1928), † Baarn 24 sept. 1939; hij hertr. Hilversum 14 juli 1915 Geertruida Cornelia Boer.

9. Wilhelmina Rapstok, geb. Hilversum 8 april 1865, † ald. 18 juli 1865.

10. Antonie Rapstok, geb. Hilversum 6 febr. 1867, † ald. 3 maart 1867.

11. Neeltje Rapstok, geb. Hilversum 24 mei 1868, † ald. 29 juli 1868.


Vb. Dirk Rapstok, geb. Hilversum 17 maart 1853, slagersknecht/bakker/broodbakkersknecht(1881)/slager(1911), † Hilversum 31 jan. 1942, tr. Hilversum 7 mei 1881 Geertruida Oomen, geb. Ammerzoden (Well) 9 jan. 1853, dienstbode, † Hilversum 19 maart 1920.

Uit dit huwelijk:

1. Kors Rapstok, geb. Hilversum 23 febr. 1882, behanger, schutter / scherpschutter, † Batavia 21 juli 1942, begr. Cemahi, tr. Djokjakarta 3 aug. 1920 Henriette Anna Gerlagh, geb. Tjandi Sewoe (Indonesië) 23 febr. 1885, † Groningen 12 jan. 1963, wed. van Constant Donkers.

2. Roelof, volgt VIa.

3. Adriana Maria Rapstok, geb. Hilversum 3 aug. 1885, dienstbode te Amsterdam, † Hilversum 21 okt. 1923.

4. Cornelia Rapstok, geb. Hilversum 23 juli 1886, † ald. 30 juni 1962, tr. 1e Hilversum 27 april 1911 Jan Otten, † Hilversum 7 dec. 1929; tr. 2e Hilversum 31 dec. 1930 Wilhelmus Anthonius ten Brinke, geb. Bloemendaal, † Hilversum 5 juli 1945, echtg. van Jifke Feenstra.

5. Aaltje Rapstok, geb. Hilversum 27 juli 1887, † ald. 23 juni 1888.

6. Jan Rapstok, geb. Hilversum 18 okt. 1888, † ald. 1 nov. 1888.

7. Hendrika Rapstok, geb. Hilversum 27 mei 1890, † ’s-Gravenhage 3 maart 1964, tr. Leeuwarden 30 sept. 1925 Adriaan Gerardus Koornhof, geb. ’s-Gravenhage 18 mei 1895.

8. Aaltje Rapstok, geb. Hilversum 24 sept. 1892, † ald. 23 dec. 1967, tr. Hilversum 18 sept. 1918 Theodorus Antonius Lambertus Simons, geb. Apeldoorn (Wornum) 25 aug. 1887, decoratieschilder, † Hilversum 17 sept. 1969.

9. Jan, volgt VIb.


VIa. Roelof Rapstok, geb. Hilversum 11 maart 1883, schoenmaker, † 1947, tr. Hilversum 27 juni 1917 Willemijntje Haverlag, geb. Hilversum 18 juli 1881, † ald. 12 dec. 1951.

Uit dit huwelijk:

1. Dirk Rapstok, geb. Hilversum 10 maart 1918, † 1943.

2. Jan Rapstok, geb. Hilversum 22 mei 1919, † ald. 7 sept. 2000, tr. Hilversum 2 okt. 1975 Thérèse Ellenbroek, † na 1999.

3. Roelof, volgt VII.


VII. Roelof Rapstok, geb. Hilversum 7 juni 1927, † 5 dec. 2015, tr. Maria Cornelia Christina de Zeeuw, geb. 22 dec. 1930, † 18 juni 2016.

Uit dit huwelijk 2 kinderen:

VIb. Jan Rapstok, geb. Hilversum 18 dec. 1898, schilder, † Hilversum 1 aug. 1974, tr. 1e Terschelling 21 febr. 1924 (echtsch. uitgespr. Amsterdam 1 mei 1925) Tietje Eys, geb. Terschelling omstr. 1904; tr. 2e Hilversum 20 juli 1929 Hendrika Clazina Johanna Schimmel, geb. omstr. 1897, † Hilversum 7 aug. 1975.

Uit het eerste huwelijk:

1. Geertruida Elisabeth Rapstok, geb. Hilversum 1924, † na 1988, tr. Adrianus Johannes van der Vliet, geb. Beverwijk omstr. 1920, † West-Terschelling mei 1988.

Uit het tweede huwelijk:

2. Dirk Rapstok, geb. Hilversum 27 dec. 1931, † ald. 29 dec. 1931.

3. NN Rapstok, tr. 14 juli 1964 Antje Cornelis Gijsberta Vogel, geb. Hilversum 21 jan. 1943, † Zwolle 28 febr. 2010.

4. NN Rapstok, tr. Jannie Hovenier, geb. omstr. 1927, † Enschede 13 aug. 2011.


IVd. Antonie Rapstok, geb. (Nieuw-)Loosdrecht 4 juni 1825, broodbakker/opperman, † Zeist 4 juli 1903, tr. Doorn 6 mei 1854 Evertje van de Kamp, geb. Geldersch Veenendaal (gemeente Ede) 1827, † Zeist 21 jan. 1914.

Uit dit huwelijk:

1. Jannetje Rapstok, geb. Zeist 15 sept. 1854, dienstbode, † Zeist 13 dec. 1937, tr. Zeist 4 juni 1886 Johannes van Denderen, geb. Zeist 22 jan. 1844, † ald. 5 april 1894, wedr. van Cornelia Steenveld.

2. Teunis Rapstok, geb. Zeist 4 maart 1857, schoenmakersknecht, † Zeist 14 febr. 1877.


IIId. Hendrik Raapstok, ged. ’s Graveland 21 aug. 1796, wever, † Hilversum 18 dec. 1835, tr. Hilversum 10 mei 1828 Caatje Egberts Keers, geb. Hilversum 15 juni 1798, spinster, † Hilversum 30 nov. 1839, wed. van Johan David Metze; zij hertr. Hilversum 22 okt. 1836 Pieter Das.

Uit dit huwelijk:

1. Fijtje Rapstok, geb. Hilversum 10 febr. 1829, † Amsterdam 27 sept. 1879, tr. Amsterdam 2 jan. 1859 Cornelis Rootlieb, geb. Amsterdam 14 febr. 1828, waagdrager, † Hilversum 29 aug. 1909, wedr. van Wilhelmina Alleyn; hij hertr. Amsterdam 19 april 1883 Johanna Louisa Barendina Schulmijer.

2. Cornelis Rapstok, geb. Hilversum 19 febr. 1830, † ald. 7 april 1830.

3. Jannetje Rapstok, geb. Hilversum 19 febr. 1830, † ald. 8 april 1830.

4. Elbert Radstok, geb. Hilversum 21 febr. 1835, † ald. 7 maart 1835.Gegenereerd met Aldfaer 8.1 op 26 sept. 2020 10:43:55