Genealogie van Dirk Ratstok


I. Dirk Ratstok, geb. Eemnes 11 juli 1805, arbeider, † Baarn 5 mei 1895, begr. Baarn, Berkenweg 8 mei 1895, zn. van Roelof Vliet en Martijntje Ratstok, tr. Baarn 25 juli 1827 Jantjen van den Berg, ged. Tiel 4 sept. 1796, dienstmeid op de buitenplaats Vredelicht te Baarn bij Immenes, † Baarn 4 maart 1889, dr. van Hendrick en Maria Cornelia van Rooij.

Uit dit huwelijk:

1. Margaretha Radstok, geb. Baarn 11 dec. 1828, dienstbaar, † Baarn 22 nov. 1893, tr. Baarn 29 juli 1853 Gerrit Willem de Zoete, geb. Baarn 19 aug. 1831, † ald. 18 nov. 1885, begr. Baarn, Berkenweg 21 nov. 1885, zn. van Zilvester en Teunisje van den Hoek.

2. Maria Radstok, geb. Baarn 8 april 1831, zonder beroep, † Baarn 11 jan. 1901, tr. 1e N.N. N.N.; tr. 2e Baarn 27 (kerkelijk 30) april 1854 Gerrit Broerze, geb. Baarn 17 sept. 1829, arbeider, † Baarn 3 nov. 1913, zn. van Aldert Gerrits Broer en Jacoba Cronjé.

3. Willem, volgt IIa.

4. Anna Hermina Radstok, geb. de Vuursche 14 febr. 1835, dienstbaar, † Baarn 27 dec. 1854.

5. Gerrit, volgt IIb.

IIa. Willem Radstok, geb. de Vuursche 27 mei 1833, arbeider, † Baarn 21 nov. 1909, tr. Baarn 25 (kerkelijk 28) maart 1864 Gijsbertje Kinderdijk, geb. Soest 6 mei 1841, † Baarn 16 dec. 1914.

Uit dit huwelijk:

1. Dirk, volgt IIIa.

2. Neeltje Radstok, geb. Baarn 13 april 1867, dienstbaar bij H. Sweris, † Baarn 14 sept. 1937, tr. Baarn 6 nov. 1891 Dirk Bree, geb. Baarn 1 mei 1867, zadelmaker/behanger, † Baarn 7 maart 1916, zn. van Willem Cornelis en Kaatje van der Vuurst.

3. Jannetje Radstok, geb. Baarn 20 sept. 1868, dienstbaar, † Baarn 7 nov. 1928, tr. Baarn 2 mei 1890 Jan van Beerschoten, geb. Maartensdijk 29 juni 1865, smid / tuinknecht / tuinman, † Baarn 1 sept. 1930.

4. Johannis Radstok, geb. Baarn 24 april 1870, † ald. 24 dec. 1870.

5. Hanna Radstok, geb. Baarn 15 jan. 1872, dienstbaar bij mevr. Hartsen, † Naarden 15 febr. 1922, tr. Baarn 5 jan. 1894 Zilvester de Zoete, geb. Baarn 9 juli 1871, arbeider/groentekoopman/tuinman(1921)/tuinbaas(1921), † Amsterdam 20 juli 1936, zn. van Geurd en Elbertje van Voorthuijzen.

6. Gijsbertje Radstok, geb. Baarn 25 nov. 1873, dienstbaar, † Baarn 17 juli 1927, tr. Soest 11 juli 1896 Bartus de Bruijn, geb. Soest 5 aug. 1866, arbeider, † Baarn 15 dec. 1931.

7. Wilhelmina Radstok, geb. Baarn 25 maart 1882, † ald. 21 juli 1882.

IIIa. Dirk Radstok, geb. Baarn 18 febr. 1866, arbeider/tuinman, † Baarn 11 dec. 1930, tr. Baarn 14 juli 1893 Alida Roodhart, geb. Baarn 17 aug. 1872, † ald. 25 mei 1954.

Uit dit huwelijk:

1. Willem, volgt IVa.

2. Annigje Radstok, geb. Baarn 19 nov. 1895, † ald. 31 aug. 1984, tr. Baarn 2 mei 1919 Wouter Koenen, geb. Bunschoten 7 sept. 1888, † Baarn 14 okt. 1965.

3. Gijsbertus Radstok, geb. Baarn 4 jan. 1897, † ald. 25 okt. 1897.

4. Johan, volgt IVb.

5. Gijsbertje Radstok, geb. Baarn 23 aug. 1900, † 2 jan. 1983, tr. Baarn 8 okt. 1926 Hendrik de Ruiter, geb. Baarn 22 maart 1891, tuinman, † Baarn 13 april 1956, zn. van Willem en Josepha Lisetta Ravenhorst.

6. Alida Radstok, geb. Baarn 15 april 1902, † ald. 11 maart 1988, tr. Baarn 30 juli 1920 Matthijs de Ruiter, geb. Baarn 16 febr. 1901, schilder, † Baarn 27 mei 1962, zn. van Willem en Josepha Lisetta Ravenhorst.

7. Dirkje Radstok, geb. Baarn 15 juli 1906, † Zeist 5 nov. 1985, begr. Soest 9 nov. 1985, tr. Hendrik van den Broek, geb. Soest 29 jan. 1902, † Amersfoort 21 okt. 1936.

8. Dina Radstok, geb. Baarn 26 febr. 1914, † 10 febr. 1997, tr. Gerrit Hendrik van den Broek, † 17 nov. 1991.

IVa. Willem Radstok, geb. Baarn 4 april 1894, koopman in fruit/tuinman, † Utrecht 28 aug. 1953, tr. Baarn 1 sept. 1922 Trijntje Petronella Antonia Dijs, geb. Baarn 5 febr. 1897, † na 1952.

Uit dit huwelijk:

1. Dirk, volgt Va.

2. Daniël Radstok, geb. Baarn 22 nov. 1924, † ald. 23 febr. 1926.

3. Johan Radstok, geb. Baarn 21 jan. 1934, † ald. 23 jan. 1934.

4. Alida Radstok, geb. Baarn 23 mei 1935, † 29 aug. 1980.

Va. Dirk Radstok, geb. Baarn 15 dec. 1922, banketbakkersknecht (1950) / beëdigd taxateur antiquiteiten, † Soest 15 april 1992, tr. Greetje Doorn, geb. omstr. 1925, † Baarn 2 april 1996.

Uit dit huwelijk:

Levenloos kind, geb. Baarn 25 aug. 1950.

IVb. Johan Radstok, geb. Baarn 19 aug. 1898, monteur/mecanicien/motorhandelaar, † Laren 18 juni 1922, begr. Baarn 22 juni 1922, tr. Baarn 26 mei 1921 Catharina van der Woord, geb. Baarn 1 sept. 1900.

Uit dit huwelijk:

Johan Radstok, geb. Baarn 6 dec. 1922, † ald. 8 april 1936.

IIb. Gerrit Radstok, geb. Baarn 5 aug. 1842, arbeider/metselaar, † Norg 14 juni 1908, tr. Baarn 22 jan. 1864 Elisabeth Smit, geb. Baarn 29 aug. 1833, † ald. 17 mei 1903, dr. van Jan en Alexandrina Veenendaal.

Uit dit huwelijk:

1. Dirk, volgt IIIb.

2. Jan, volgt IIIc.

3. Jannetje Radstok, geb. Baarn 29 nov. 1867, † ald. 11 jan. 1871.

4. Willem, volgt IIId.

5. Levenloze dochter, geb. Baarn 2 okt. 1871.

6. Alexander, volgt IIIe.

7. Jannetje Radstok, geb. Baarn 27 maart 1876, † ald. 15 jan. 1950, tr. 1e Baarn 20 jan. 1899 (door echtsch. ontbonden Utrecht 20 okt. 1910) Hendricus Suik, geb. Baarn 13 jan. 1879, koperslager / loodgieter; tr. 2e Baarn 7 juni 1912 (door echtsch. ontbonden ald. 16 juni 1915) Gijsbertus Hilhorst, geb. Baarn 19 aug. 1887, arbeider; tr. 3e Baarn 28 dec. 1917 Jacob Ploeg, geb. Barneveld 11 sept. 1887, smidsknecht, † 25 febr. 1977, wedr. van Petronella van den Dolder.

IIIb. Dirk Radstok, geb. Baarn 8 okt. 1864, arbeider/metselaar, † Baarn 21 dec. 1933, tr. 1e Baarn 4 juni 1886 Anna Cornelia Sasbach, geb. Amsterdam 22 jan. 1864, † Baarn 15 april 1923, dr. van Gerardus Johannes Josephus en Johanna Catharina van Zuijlen; tr. 2e Baarn 16 dec. 1927 Marie Karoline Johanne Beier, geb. Stargard/Mecklenburg/Duitsland 12 maart 1863, † Baarn 30 juni 1943.

Uit het eerste huwelijk:

1. Gerrit Radstok, geb. Baarn 1 april 1887, voerman, † Baarn 23 juni 1913, tr. Baarn 15 nov. 1912 Maria Johanna Rademaker, geb. Soest 17 juni 1890, strijkster, † 25 juli 1944, begr. Baarn 27 juli 1944; zij hertr. Baarn 25 mei 1917 Teunis de Ruiter.

2. Gerardus Johannes Josephus, volgt IVc.

3. Jan Radstok, geb. Baarn 27 aug. 1890, † ald. 28 febr. 1891.

IVc. Gerardus Johannes Josephus Radstok, geb. Baarn 6 sept. 1888, arbeider/metselaar, † na febr. 1972, tr. 1e Baarn 14 juni 1912 Cornelia van den Dolder, geb. Loosdrecht 7 nov. 1887, † Baarn 30 sept. 1917, dr. van Mijndert en Marretje Jansen; tr. 2e Baarn 28 dec. 1917 Gerritje Moen, geb. Baarn 18 dec. 1890, † ald. 6 maart 1972.

Uit het eerste huwelijk:

1. Dirk, volgt Vb.

2. Mijndert Radstok, geb. Baarn 29 nov. 1913.

Uit het tweede huwelijk:

3. Gerardus Johannes Josephus Radstok, geb. Baarn 25 mei 1922, † 15 maart 2007, tr. Hilversum 29 aug. 1942 M. Jansen, geb. 14 juni 1921, † 2 jan. 2009, begr. ald..

4. Gerrit Radstok, geb. Baarn 23 nov. 1923, † De Bilt 28 nov. 1981, tr. Wilhelmina van Kooi, † na nov. 1981.

Vb. Dirk Radstok, geb. Baarn 9 dec. 1912, tr. Hilversum 9 okt. 1937 Geertruida Looijenga.

Uit dit huwelijk:

Gerardus Dick Radstok, geb. Hilversum 3 juni 1940, † Duitsland 6 febr. 1973.

IIIc. Jan Radstok, geb. Baarn 27 juni 1866, arbeider/metselaar/caféhouder, † Baarn 25 dec. 1945, tr. 1e Baarn 18 sept. 1891 Gerritje Hendriks, geb. Baarn 9 maart 1872, † ald. 27 mei 1895; tr. 2e 1894 Anna Geertruida Stolte, geb. Amsterdam 17 jan. 1863, † Baarn 12 sept. 1950.

Uit het eerste huwelijk:

1. Gerrit Radstok, geb. Baarn 16 febr. 1892, † Amersfoort 20 mei 1953.

2. Elisabeth Radstok, geb. Baarn 9 febr. 1893, † ald. 25 juli 1893.

3. Dirk, volgt IVd.

Uit het tweede huwelijk:

4. Maria Radstok, geb. Baarn 21 juli 1897, † ald. 1 nov. 1970, tr. Baarn 2 mei 1919 Dirk Tieleman, geb. Zuid-Beijerland 2 maart 1897, smidsknecht / hoefsmid te Soest, † Utrecht 6 jan. 1948.

5. Alexander Radstok, geb. Baarn 8 juni 1902, loodgieter/bierbottelaar/caféhouder, † na mei 1961, tr. Baarn 6 nov. 1925 Hedwig Knorrek, geb. Bechau, Duitsland 9 mei 1896, † Baarn 11 juni 1961.

IVd. Dirk Radstok, geb. Baarn 26 sept. 1894, caféhouder, † Amersfoort 29 maart 1954, begr. Soest 2 april 1954, tr. Baarn 15 nov. 1918 Frederika Johanna Fikke, geb. Amsterdam 15 dec. 1898, † Soest 26 dec. 1982.

Uit dit huwelijk:

1. Anna Geertruida Radstok, geb. Soest 26 sept. 1919, † ald. 17 dec. 2007, tr. Amsterdam 4 maart 1942 Johannes Andreas Wouters, geb. Amsterdam 29 juli 1918, schilder/caféhouder, † Soest 11 april 1988, gecrem. Utrecht 14 april 1988.

2. Jan Fredrik Radstok, geb. Soest 7 aug. 1922, † ald. 30 dec. 1968, tr. Maarn 24 nov. 1948 Jenneken van Riessen.

IIId. Willem Radstok, geb. Baarn 24 febr. 1870, arbeider/opperman/handelaar in onroerende goederen, † Baarn 22 juni 1942, tr. 1e Baarn 1 dec. 1893 Johanna Rebekka van Dongen, geb. Utrecht 15 mei 1858, zonder beroep, † Baarn 21 nov. 1934; tr. 2e Baarn 13 aug. 1937 Rosa Egger, geb. Augsburg/Duitsland 5 dec. 1881, † na 1942.

Uit het eerste huwelijk:

1. Gerrit, volgt IVe.

2. Maria Radstok, geb. Hilversum 30 aug. 1895, † ald. 12 nov. 1895.

3. Willem Abraham, volgt IVf.

4. Elisabeth Radstok, geb. Baarn 25 juli 1898, † ald. 17 april 1975, tr. Baarn 15 febr. 1924 Aldert Gerrit Broerze, geb. Baarn 28 dec. 1898, † ald. 10 sept. 1971, zn. van Willem en Margaretha van de Kuilen.

5. Marinus Radstok, geb. Baarn 4 okt. 1899, arbeider, † Baarn 25 mei 1926.

6. Dirk Radstok, geb. Baarn 27 dec. 1900, † ald. 4 jan. 1901.

7. Jan Radstok, geb. Baarn 27 dec. 1900, † ald. 9 febr. 1902.

8. Antje Radstok, geb. Baarn 4 jan. 1903, tr. Baarn 5 aug. 1921 Theodorus van den Brakel, geb. Baarn 18 nov. 1893, metselaar, zn. van Jan en Jannetje de Zoete.

IVe. Gerrit Radstok, geb. Baarn 2 sept. 1894, arbeider (1921)/opperman, † Utrecht 12 juli 1962, tr. Baarn 17 juni 1921 Aalbertha van de Bunt, geb. Nijkerk 9 jan. 1898.

Uit dit huwelijk:

1. Johanna Rebekka Radstok, geb. Baarn 4 nov. 1921, † na 1981, tr. Baarn 6 aug. 1959 Hendrik van Velzen, geb. omstr. 1918, † Hilversum 5 april 1982.

2. Niesje Radstok, geb. Baarn 14 sept. 1923, † ald. 1 nov. 1923.

3. Levenloze dochter, geb. Baarn 18 okt. 1927.

IVf. Willem Abraham Radstok, geb. Hilversum 6 nov. 1896, los werkman, † Baarn 27 maart 1972, tr. Hilversum 26 aug. 1925 Hillegonda Bout, geb. Hilversum 24 okt. 1903, † Baarn 1 juni 1977.

Uit dit huwelijk:

1. Willem Radstok, geb. Baarn 20 nov. 1925, † ald. 18 sept. 1965.

2. Maria Radstok, geb. Baarn 15 dec. 1927, † ald. 12 febr. 1977, tr. Roelof Keppel, † na 1976.

3. Marinus Radstok, geb. Baarn 12 aug. 1931, † 1980.

4. Jacobus Radstok, geb. Baarn 7 sept. 1939, † 18 okt. 1999.

IIIe. Alexander Radstok, geb. Baarn 20 okt. 1873, tuinman/caféhouder aan de Nieuwstraat te Soest, † Baarn 29 maart 1959, begr. Soest, tr. 1e Koog aan de Zaan 31 aug. 1895 Neeltje Slot, geb. Wormerveer 28 aug. 1866, dienstbode, † Soest 15 juni 1938, dr. van Cornelis en Aagje Molenaar; tr. 2e Soest 10 febr. 1943 Alida Wilhelmina van Diermen, geb. Ruurlo 12 juli 1896, † Baarn 4 juni 1978, wed. van Peel Hornsveld.

Uit het eerste huwelijk:

1. Cornelis, volgt IVg.

2. Elisabeth Radstok, geb. Soest 23 okt. 1898, † 18 jan. 1985, begr. ald., tr. Soest 9 maart 1921 Willem Cornelis Priem, geb. Amersfoort 26 dec. 1897, † 16 nov. 1972, begr. Soest.

3. Dirk, volgt IVh.

4. Aagje Radstok, geb. Soest 25 nov. 1907, † ald. 29 jan. 1998, begr. Bilthoven 3 febr. 1998, tr. Soest 17 nov. 1926 David Patricus Braafhart, geb. Arnhem 31 jan. 1905, chauffeur, † Soest 12 juli 1995, gecrem. Bilthoven 15 juli 1995.

IVg. Cornelis Radstok, geb. Baarn 2 juli 1896, loodgieter, † Soest 5 febr. 1956, tr. Zeist 5 jan. 1922 Alberta Wijnands, geb. Amersfoort 10 aug. 1894, † ald. 2 jan. 1966, begr. Soest 6 jan. 1966, dr. van Peter en Grietje van Someren.

Uit dit huwelijk:

1. Alexander, volgt Vc.

2. Peter Radstok, geb. Soest 19 okt. 1923, † Baarn 20 mei 1998, begr. Soest 23 mei 1998, tr. Soest 10 jan. 1945 Geesje Kuipers, geb. Emmen 17 nov. 1922, † Amersfoort 28 febr. 2005, gecrem. Nieuwegein 4 maart 2005.

3. Dirk Radstok, geb. Soest 1 mei 1925, † Amersfoort 2 febr. 1989, gecrem. Nieuwegein 7 febr. 1989.

4. Gerrit Radstok, geb. Soest 12 aug. 1926, † Baarn 30 juni 1997, begr. Soest 3 juli 1997, tr. Soest 19 mei 1955 Mathilda Wilhelmina Olthof, geb. Schalkwijk 7 april 1931, † Amersfoort 19 okt. 2006, begr. Soest 24 okt. 2006.

5. Cornelis Radstok, geb. Soest 5 aug. 1929, † ald. 3 mei 1930.

Vc. Alexander Radstok, geb. Soest 15 juli 1922, stempelmaker en verhuizer/emballeur, † Soest 16 dec. 2009, tr. Baarn 29 okt. 1953 Everdina Alida Geijsendorpher, geb. Baarn 7 juli 1926, † Soest 28 juni 2009, dr. van Evert Marinus en Gerritje Katharina van den Brenk.

Uit dit huwelijk:

Albertha Radstok, geb. Soest 1 mei 1955, docent MBO. [Kampen]

IVh. Dirk Radstok, geb. Soest 8 maart 1905, † ald. 8 juni 1992, tr. 1e vóór 1936 (door echtsch. ontbonden vóór 1936) Neeltje Knoppers, geb. Baarn 9 febr. 1907; tr. 2e Deventer 19 aug. 1936 Hendrika Johanna Dorgelo, geb. Horst/Duitsland 20 maart 1909, † Soest 10 juli 1987.

Uit het tweede huwelijk:

Dirk Hendrik Radstok, geb. Amersfoort 1 aug. 1945, werkzaam bij de PTT in Utrecht, † 23 nov. 2002, begr. Utrecht.

Gegenereerd met Aldfaer 4.2 op

24 jan. 2015

16:12

Bestand D:\Aldfaer\Radstok\Radstok